Domene og webhotell fra OnNet.no

Arbeidsutstyr skal plasseres og oppstilles slik i forhold til omgivelsene at utførelse av arbeid, samt bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse. Dette krever blant annet at fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr må være slik at innretningen blir stabil, jf. arbeidsplassforskriften § 2-1. Det er bl.a. også krav til CE-merking, sikkerhetsmerking, bruksanvisning og nødstopp. 

Arbeidsplassen må være trygg

Såvel arbeidsmiljøloven som arbeidsplassforskriften har et gjennomgående tema om at arbeidsmiljøet, arbeidsplassen, arbeidsoppgaven og arbeidsutstyret må være trygt. Det vil si må gi medarbeiderne en beskyttes mot alt som medfører fare for sikkerhet og helse. Vi snakker da ikke bare om at arbeidsplassen, lokalene og -utstyret må utformes og innrettes slik at det ikke kan oppstå fare for ulykker, men arbeidsplassforskriften pålegger også arbeidsgiveren et ekstra ansvar ved å si at “man må ta særlig hensyn til fare for vold og trussel om vold”.

Avskjerming

Arbeidsplasser, arbeidsutstyr og prosesser skal avskjermes mot omgivelsene når det utføres arbeid som kan innebære belastning, fare eller helserisiko for andre arbeidstakere for eksempel på grunn av lys, stråling, sprut, støy eller luftforurensning.

Vurdering av fare ved bruk av arbeidsutstyr

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss