Domene og webhotell fra OnNet.no

beslutningsfasen

Viser reasearch fasen at det er et stort voksende marked for din ide, at det ikke finnes noen praktiske hindringer som stopper deg og at du faktisk er istand til å gjøre om forretningsideen din til et salgbart produkt eller tjeneste, er neste utfordring å ta en beslutning om du skal gå videre med ideen eller ikke.

Denne fasen kalles beslutningsfasen. Hvordan denne vurderingen og beslutningen vil bli tatt er selvfølgelig avhengig av om dette er en innovasjon som et eksisterende selskap har iverksatt for å nå sine innovasjonsmål eller om innovasjonen drives fremover av en entrepenør eller grunder som vurderer om de skal gå videre med ideen og etablere et eget selskap med egne midler for å realisere ideen.

I denne artikkelen vil vi fokusere på hva en grunder må vurdere før de velger å starte et eget selskap. Mange av vurderingen gjelder imidlertid også for etablerte virksomheter som lurer på om de skal gå videre med en ide om innovasjon eller ikke. Spesielt gjelder dette risikovurderingen. Prosessen som fra ide til den endelige beslutningen tas kan for en grunder kan illustreres slik:

Litt mer konkret kan vi si at grunderen må vurdere følgende punkter før den endelige beslutningen tas:

  1. Dine motiver og egenskaper
  2. Familien
  3. Kapitalbehov
  4. Finansiering
  5. Risiko- og konsekvensanalyse

Dine motiver og egenskaper

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.