Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

historisk-utvikling

Sosiologen Daniel Bell har vist at vi det siste århundre har beveget oss fra et pre-industrielt samfunn, hvor arbeidet besto i å utvinne natur-ressurser, gjennom industrisamfunnet hvor livet primært var en “kamp mot den bearbeidede naturen” og hvor verden ble teknologis ert og rasjonalisert, til dagens post-industrielle samfunn.

Utviklingen er direkte knyttet sammen med paradigme utviklingen i økonomien og kan forklares gjennom Schumpeter og Freeman`s bølgeteori som viser hvorfor samfunnsutviklingen og utviklingen i økonomien går i bølger.

Dagens post-industrielle samfunn kalles ofte for “informasjonssamfunnet” eller “kunnskapssamfunnet”, noe som skyldes at rå muskelkraft eller energi ikke lenger er det avgjørende. Det avgjørende er i dag informasjonen virksomheten er i besittelse av, og hvordan virksomheten behandler informasjonen.

Informasjon som strategisk ressurs

Overgangen til det moderne informasjonssamfunnet har ikke bare resultert i samfunns forandringer. Overgangen har også ført til organisatoriske forandringer, både med hensyn til jobbinnhold og kompetansekrav. Endringer som er så grunnleggende at det er behov for et nytt syn på hele organisasjon og ledelse begrepet. Dette for å få “kartet til å stemme med terrenget“. Gårsdagens organisasjon- og ledelseteorier var utviklet for å lede verdikjede virksomheter og ikke verdiverksteder og verdinettverk som idag er blitt de viktigste verdiskapningkonfigurasjonene.

Den største av dem er antagelig overgangen til å se på informasjon som en strategisk ressurs for fremtidig vekst og innovasjon for virksomheten.

Årsaken til at informasjon i dag ses på som en strategisk ressurs for vekst og innovasjon skyldes at måten virksomheten håndtering av informasjonen er selve kjernen i dagens virksomhet. Dette fordi en virksomhets effektivitet og særpreg er en funksjon av hvordan alle organisasjons medlemmene:

  • analyserer informasjonsbehovet sitt
  • skaffer seg informasjon
  • organiserer og tolker informasjonen
  • utveksler informasjonen seg imellom

Skal man se på informasjonen som en strategisk ressurs for organisasjonen kreves det også at denne ressursen forvaltes på en forsvarlig måte. Begrepet Informasjon-Ressurs-Forvaltning oppstår da, og går ut på å lage et system for hvordan informasjons dimensjonen i virksomheten skal ses på og håndteres som en strategisk ressurs for virksomheten.

Informasjon-Ressurs-Forvaltning krever grundig kjennskap til minst tre ulike fagområder:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg