Domene og webhotell fra OnNet.no

Alt vi gjør og sier, bevist eller ubevisst, er et uttrykk for våre personlige verdier. Alle våre handlinger blir gjennom vår persepsjon til noe vi synes om oss selv og andre, og kanskje til noe vi ønsker å gjøre noe med. Uansett vil dette resultere i en eller annen form for “verdi“.

Verdianalyse

En verdianalyse er en analyse som har som formål å avdekke hvilke personlige- og organisatoriske verdier som gjelder i virksomheten.

Å gjennomføre slike verdianalyser er ikke enkelt av flere årsaker. Spesielt vanskelig er det å avdekke hvilke personlige verdier medarbeiderne styres etter. Dette fordi vi alle innehar ulike roller i løpet av dagen, avhengig av hvem eller hvilke grupper vi samhandler med, og en gjennomgang av disse vil mest sannsynlig avsløre vanskeligheter med å finne konsistent adferd (Freeman 1984:95).

I den senere tid har analyser av etiske verdier blitt mer framtredende i kjølvannet av flere hendelser som kan klassifiseres som uetiske, f.eks. økonomiske insentiver til toppledere og store fallskjermer til toppledere i tider hvor de samme topplederne maner til måtehold i lønnsoppgjør med de ansatte.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.