Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 13 av 14 artikler om Budskap >> Typografi

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

ingress

En ingress er en:

Kort, innledende tekst til en artikkel, et kapittel eller større avsnitt, særlig brukt i aviser, magasiner og tidsskrifter.

Ingressen skal gi en introduksjon til eller oppsummering av stoffet. I aviser og tidsskrifter brukes ingressen redaksjonelt til å gi en «smakebit» av hva stoffet handler om, eller som en «appetittvekker». Ingresser kan også ha en nyttig funksjon i rapporter, håndbøker, lærebøker og andre publikasjoner, og selvfølgelig også på web-sider.

Ingresser inngår i et slags hierarki eller visuelt «navigasjonssystem» som gjerne omfatter stikktittel, tittel, (undertittel), ingress og tekst. Hvert av elementene har sin egen funksjon i informasjonssøking og lesing.

Ingressen må skille seg tydelig fra omliggende tekst, og klart signalisere «at den er en ingress»! Det er meningen at leseren gjennom ingressen raskt skal få en introduksjon til stoffet eller artikkelen.

Det er vanlig å sette ingresser med halvfet skrift, og/eller én grad større enn hovedteksten. Den kan settes «i utakt» med spaltestrukturen; f.eks. i to spalter over trespaltet tekst e.l., og den kan settes med løs høyrekant for å skille den fra en blokkformet hovedtekst. Hvis ikke ingressen er for lang, kan den settes med kursiv. Den kan også settes på smalere bredde enn resten av teksten. Plassering i margen, med mye luft over og under, kan skille den godt ut fra teksten omkring. Der det er liten plass, kan en ramme eller en fargetone gjøre samme nytten.

Ingressen gir typografen en sjanse til å sette inn et tekstelement som kan skape variasjon og kontrast. Dermed får siden liv og spenning. Ingresser bør ikke være for lange – da virker de imot sin hensikt.

Kilder:

Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra:

 • http://www.typografi.no/pages/nettsted/leksikon.aspx?aID=526&kID=46&eid=23
Du leser nå artikkelserien: Budskap >> Typografi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SkrifteffekterSitat >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Typografi
 • Bokstav og skriftsystemer
 • Skrift og skrifttyper
 • Skriftstørrelse (skriftgrad)
 • Marger
 • Linjeavstand
 • Linjejustering
 • Leselighet og leseprosessen
 • Orddeling
 • Linjelengde
 • Bildetekst
 • Skrifteffekter
 • Ingress
 • Sitat
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.