Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det finnes mange modeller som prøver å forklare oss hvordan vi bør gå frem for å skape et godt omdømme. En enkel og praktisk modell er modellen som Nils M. Apeland (2010) beskriver i boken ”Det Gode Selskap Omdømmebygging i Praksis”. En modell som viser til hvordan en omdømmeutviklingsprosses bør se ut:

  • Fase 1: Omdømmeanalyse
  • Fase 2: Refleksjon
  • Fase 3: Omdømmeplattform
  • Fase 4: Forankring
  • Fase 5: Justering
  • Fase 6: Gjennomføring

Før vi starter en slik prosess er det viktig at virksomheten på forhånd har etablert en tverrfaglig gruppe i organisasjonen som skal lede arbeidet med å bygge et ønsket omdømme. Dette er viktig for å skape et eierskap til omdømme i organisasjonen.

Omdømmeanalyse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss