Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler om Business Intelligence

    Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler om Informasjonssystem

    Denne artikkelen er del 17 av 21 artikler om Konkurransefortrinn

I dag trenger enhver virksomhet et Business Intelligence system for å unngå å havne i dissonans med markedets krav, forventninger og preferanser. Et online overvåking- og etterretningssystem som gir alle beslutningstakerne i virksomheten rett informasjon, til rett tid og person i sannhet, slik at de kan basere sine beslutninger på “fakta” fremfor magefølelsen din. I denne artikkelserien lærer du alt du trenger å vite om Business Intelligence.

Definisjon >> Business Intelligence

Definisjon:

Business Intelligence er et etterretningsystem som skal redusere entropien (usikkerheten) i beslutningssituasjonen ved å gi beslutningstakeren forretningkritisk informasjon om omgivelsene eller interne forhold

Hva er business intelligence?

Business Intelligence (BI) er et etterretningsystem som har som formål å samle inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre lederen og medarbeiderne i en organisasjon i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av bearbeidede data (informasjon).

Business intelligens systemet omfatter følgende prosesser:

 • Innsamling og lagring av rådata fra ulike kilder i en database
 • Vasking av rådata slik at den blir konsistent
 • Koding og organiseringav dataene
 • Sammenligning og analyse av tilgjengelig informasjon for å få innsikt (visdom)
 • Deling av innsikt for å redusere usikkerheten i beslutningssituasjoner

Begrepet “Business Intelligence” ble gjort berømt på 1980-tallet av Gartner Group, men Business Intelligence har eksistert så lenge vi har hatt verbalt språk. Våre forfedre spiste bitre bær, ble syke, og unngikk å spise disse bærene neste gang. Hukommelsen fungerte som database, og ble rapportert muntlig rundt leirbålet. Beslutning ble tatt om å spise søte bær isteden.

business-intelligence

Etterretningssystemets oppgave er å kontinuerlig overvåke markedssystemet og den operative kjernen til virksomheten, og utvikle rapporteringrutiner som forteller lederen og beslutningstakerne om eventuelle signifikante endringer i organisasjonens indre eller ytre omgivelser. Endringer de må ta hensyn til når nye planer og beslutninger skal treffes for å opprettholde en likevekttilstand i alle delene av organisasjonen og markedssystemet virksomheten er avhengig av for å nå sine mål.

Systemets er med andre ord ”satellitter” og ”termostater” som skal sette lederne og beslutningstakerne i en organisasjon bedre i stand til å merke relevante endringer i rammebetingelsene til det indre eller ytre miljø, slik at de kan sette iverk tiltak for å skape en likevekttilstand mellom organisasjonen og omgivelsene de er en del av. Business Intelligence må dermed ses på som en viktig funksjon i organisasjons innebygde selvregulerende mekanismer for å opprettholde en likevekttilstand med omgivelsene sine.

Et viktig konkurransefortrinn

Ved å utvikle et godt business intelligence system kan virksomheten skaffe seg et viktig konkurransefortrinn ved å sitte på markedsinformasjon konkurrentene ikke sitter på. Husk at ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. Unik beslutningsinformasjon kan derfor gi enorme konkurransefortrinn hvis business intelligence systemet utvikles og brukes riktig.

Skape viten ut av rådata

I all enkelhet handler Business Intelligence om:

å foredle rådata fra ulike input kilder til viten som gir reell innsikt om en beslutningssituasjon gjennom å samle i, vaske, kode, organisere, analysere, lagre og gjenfinne denne informasjonen når den trengs for å løse entropien (usikkerheten) i en beslutningssituasjon.

Denne prosessen kan illustreres gjennom følgende modell som viser stegene rådataene må gå igjennom for å fremstå som visdom vi kan bruke til å skaffe oss innsikt om en beslutningssituasjon og beslutningsalternativene.

Visdom er:

å komme frem til ny kunnskap og nye ideer på en systematisk måte som vi kan konfrontere med virkeligheten.

Det vil si sanne og prøvbare utsagn (teorier) vi kan bruke til å finne ut om det er samsvar mellom teorien og de objektive saksforholdene (data/virkeligheten).

Hva er formålet med business intelligence?

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på.

Business Intelligence går ut på å skaffe korrekt informasjon om utviklingen, trender, trusler og muligheter i markedet og overvåke hva konkurrentene gjør. Dette for å kunne ligge et hestehode foran konkurrentene gjennom å skaffe seg pålitelig informasjon om markedet, kundene og omgivelsene raskere enn konkurrentene, og utnytte denne informasjonen før konkurrentene rekker det. Målet er med andre ord å skaffe organisasjonen pålitelig informasjon (indikatorer) som kan indikere endringer i rammebetingelsene før de inntrer, slik at man får tid til å planlegge de fremtidige endringene før de inntreffer.

Business Intelligence systemets oppgave er:

å dekke kunde-, ressurs-, prosess-, læring-, vekst-, styring- og kontrollperspektivets behovet for pålitelig etterretningsinformasjon om hvordan virksomhetens kritiske suksessfaktorer utvikler seg.

Tidligere sa man: “Du kan aldri få nok informasjon om markedet og kundene dine!“. I dag vet vi at dette er en sannhet med modifikasjoner. Får vi for mye informasjon om noe, vil vi “drukne” i informasjonen og systematisk begynne å treffe dårligere beslutninger. Det viser flere studier. Målet er dermed ikke å samle inn mest mulig informasjon om forhold i omgivelsene, men å filtrere ut den vesentlige informasjonen fra det uvesentlige.

Vi kan dermed si at det overordnede målet med ”Business Intelligence” er å:

 1. Skaffe RETT INFORMASJON
 2. Til RETT TID
 3. til RETT PERSON til LAVEST MULIG KOSTNAD

Dernest går Business Intelligence ut på å gi beslutningstakeren informasjonen de trenger for å kunne treffe beslutninger som er:

basert på faktiske opplysninger og ikke magefølelse.

Noen andre viktige del-poenger med å ha et Business Intelligence system er vist i modellen under som jeg har hentet fra http://www.rhpsoft.com/it-services/business-intelligence-analytics.html.

BI-formal

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Business Intelligence

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Hvilken informasjon samler business intelligence inn? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Business Intelligence (BI)
 • Hvilken informasjon samler business intelligence inn?
 • Business Intelligence systemets datakilder
 • Business Intelligence – et etterretningssystem som bygger på et datavarehus
 • Big Data gir nye Business Intelligence muligheter
 • Business Inteligence som styringsverktøy
 • Du leser nå artikkelserien: Informasjonssystem

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Work Centered Analysis (WCA)Management Information Systems >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Informasjonssystem
 • API (Application Programming Interface) og bots
 • Algoritme
 • Legacy-systemer
 • Informasjonsteknologiens kjennetegn og muligheter
 • IKT-strategi
 • Planleggingsmodell for informasjonssystemet
 • Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?
 • Work Centered Analysis (WCA)
 • Business Intelligence (BI)
 • Management Information Systems
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Transaksjonsprosesseringssystemer
 • Marketing automation system
 • ERP-system (foretaksystem)
 • Andre nødvendige informasjonssystemer
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurransefortrinn

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Verdiskapning som konkurransefortrinnSalg og distribusjon som konkurransefortrinn >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Konkurransefortrinn
 • Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategi
 • Ressurs og ressursforvaltning
 • Ressurser som konkurransefortrinn
 • Ressursanalyse og evneanalyse
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Teknologiske fortrinn som konkurransefortrinn
 • Kunnskap som konkurransefortrinn
 • Verdiskapning som konkurransefortrinn
 • Business Intelligence (BI)
 • Salg og distribusjon som konkurransefortrinn
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Økologi – fremtidens konkurransefortrinn
 • Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn