Domene og webhotell fra OnNet.no

I dag trenger enhver virksomhet et Business Intelligence system for å unngå å havne i dissonans med markedets krav, forventninger og preferanser. Et online overvåking- og etterretningssystem som gir alle beslutningstakerne i virksomheten rett informasjon, til rett tid og person i sannhet, slik at de kan basere sine beslutninger på “fakta” fremfor magefølelsen. I denne artikkelserien lærer du alt du trenger å vite om Business Intelligence.

Definisjon >> Business Intelligence

Definisjon:

Business Intelligence er et etterretningsystem som skal redusere entropien (usikkerheten) i beslutningssituasjonen ved å gi beslutningstakeren forretningkritisk informasjon om omgivelsene eller interne forhold

Hva er business intelligence?

Business Intelligence (BI) er et etterretningsystem som har som formål å samle inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre lederen og medarbeiderne i en organisasjon i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av bearbeidede data (informasjon).

Business intelligens systemet omfatter følgende prosesser:

  • Innsamling og lagring av rådata fra ulike kilder i en database
  • Vasking av rådata slik at den blir konsistent
  • Koding og organiseringav dataene
  • Sammenligning og analyse av tilgjengelig informasjon for å få innsikt (visdom)
  • Deling av innsikt for å redusere usikkerheten i beslutningssituasjoner

Begrepet “Business Intelligence” ble gjort berømt på 1980-tallet av Gartner Group, men Business Intelligence har eksistert så lenge vi har hatt verbalt språk. Våre forfedre spiste bitre bær, ble syke, og unngikk å spise disse bærene neste gang. Hukommelsen fungerte som database, og ble rapportert muntlig rundt leirbålet. Beslutning ble tatt om å spise søte bær isteden.

business-intelligence

Etterretningssystemets oppgave er å kontinuerlig overvåke markedssystemet og den operative kjernen til virksomheten, og utvikle rapporteringrutiner som forteller lederen og beslutningstakerne om eventuelle signifikante endringer i organisasjonens indre eller ytre omgivelser. Endringer de må ta hensyn til når nye planer og beslutninger skal treffes for å opprettholde en likevekttilstand i alle delene av organisasjonen og markedssystemet virksomheten er avhengig av for å nå sine mål.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss