Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva strategisk planlegging er, hva strategisk planlegging går ut på, hvorfor strategisk planlegging er viktig og hvordan du gjennomfører den strategiske planleggingen.

Hva er strategisk planlegging?

Strategisk planlegging vil si:

å legge langsiktige overordnede planer for hele virksomheten og ikke bare deler av den

Mens strategiske ledelse går ut på å tenke helhetlig og langsiktig for å avgjøre hvilke forretningsmål og forretningstrategi virksomheten bør velge for fremtiden, tar den strategiske planleggingen for seg formaliseringen og operasjonaliseringen av disse strategiske beslutningene som samles i en helhetlig forretningsplan. En plan som tar for seg den langsiktige kursen til virksomheten som en helhet istedenfor de ulike delene av den. 

På bakgrunn av strategisk planlegging skal man kunne ta avgjørelser angående hva virksomheten er, hva den gjør, hvorfor den gjør det, og hvem den gjør det for. Vi kan dermed konkludere med at den strategiske planleggingen inngår som en del av virksomhetens strategiske ledelse. Vi betrakter derfor disse to begrepene som ett begrep i denne artikkelserien.

Formell og uformell planlegging

Når vi snakker om strategisk planlegging skiller vi gjerne mellom:

  • formell planlegging – den beviste planleggingen i virksomheten som resulterer i konkrete planer med tilhørende programmer, budsjetter og handlingsplaner
  • uformell planlegging – den ubevisste og ikke formelle planleggingen vi gjør oss i planleggingsarbeidet, og som ikke formuleres skriftlig noe sted.

I store virksomheter er planleggingen gjerne formell hvor avgjørelser skal gjennom flere ledd i en hierarkisk struktur. I mindre virksomheter blir den strategiske planleggingen ofte mer uformell og mer uregelmessig. Dette skyldes gjerne at mindre virksomheter mangel på ressurser som kapital, mennesker og tid, samt kompetansen større virksomheter har. Dette er forskjeller som kan påvirke avgjørelser og potensialet for suksess og bedre prestasjoner. Det er viktig å huske at strategisk planlegging som er tilpasset store bedrifter, ikke nødvendigvis passer i små bedrifter.

Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging

Siden den strategiske planleggingen kun tar for seg virksomhetens langsiktige planlegging er forretningsplanen kun en del av virksomhetens samlede planstruktur. En planstruktur som normalt strekker seg over tre tidsperspektiv:

  1. Langsiktig planlegging (strategisk planlegging)
  2. Mellomlang planlegging (Taktisk planlegging)
  3. Kortsiktig planlegging (Operativ planlegging)

Til hver av tidsperspektivene utvikler normalt virksomheten en plan som tar for seg målene og strategiene for denne tidsperioden, slik som vist i illustrasjonen under.

Som det går frem av illustrasjonen under trekker den strategiske (langsiktige) planen opp kursen for de kommende 5 årene, mens den mellomlange tar for seg de neste 2-3 årene og den kortsiktige planen det kommende året. I praksis betyr dette at for at den langsiktige planen skal kunne nås, må den mellomlange og kortsiktige planen bygge opp under den langsiktige planens mål og strategier.

De tre planleggingnivåene kan kort beskrives slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.