Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 23 artikler om Studieteknikk

    Denne artikkelen er del 12 av 12 artikler om Salgsopplæring og trening

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

toppleder

Start med å tro på deg selv!

Ønsker du å lære noe nytt, få folk til å høre på deg, prestere bedre enn gjennomsnittet eller bli en “vinnertype” må du starte med å ha troen på deg selv.

Start med å bygg opp ditt eget selvbilde og selvtillit ved å ta utgangspunkt i “den omvendte janteloven“. Heng den gjerne opp på kjøleskap døra slik at du blir minnet om den hver gang du går i kjøleskapet. Du må starte å ha tro på deg selv. Har du ikke tro på deg selv, kan du ikke forvente at andre heller skal ha det. 

Selvtillit kommer innenfra og frigjør kreftene og energien som kreves for å lære. 

Janteloven

I Norge er vi dessverre lært opp til å følge Janteloven fra fødselen av. For en person som ønsker å lære ny kunnskap, nye ferdigheter, forbedre seg, få folk til å tro på seg og skape resultater over gjennomsnittet er denne Janteloven selve “dødsdommen”.

Janteloven er skrevet av Aksel Sandemose (1933) og lyder slik:

 1. Du skal ikke tro at du er noe.
 2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
 3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
 4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
 5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
 6. Du skal ikke tro du er mere enn oss.
 7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
 8. Du skal ikke le av oss.
 9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
 10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Ønsker du å lære noe nytt, få folk til å høre på deg, prestere bedre enn gjennomsnittet eller bli en “vinnertype” må du starte med å ha troen på deg selv.

Før du har ett godt egenverd, dvs. positivt syn på deg selv, vil du ha problemer med å lære nye ting, virke overbevisende og skape resultater som blir lagt merke til.

Den “speilvendte” Janteloven

En god start i denne sammenheng er å overbevise seg selv om av den “speilvendte” Janteloven til psykolog Erling Førland gjelder for deg:

 1. Du er enestående
 2. Du er mer verdt enn noen kan måle
 3. Du kan noe som er spesielt for deg. 
 4. Du har noe å gi andre
 5. Du har gjort noe du kan være stolt av
 6. Du har store ubrukte ressurser
 7. Du duger til noe
 8. Du kan godta andre
 9. Du har evne til å forstå og lære av andre
 10. Det er noen som er glad i deg

Har du ikke tro på det du deg selv, vil du heller ikke føle at:

 • produktene du skal “selge” er noe tesse heller (din egen dårlige selvfølelse smitter over på det du representerer).
 • du er istand til å lære eller prestere det som forventes av deg.

Personlig trygghet er viktig og en forutsetning for å bli den dyktig leder, selger, medarbeider og/eller student.

Prøv å ha en positiv innstilling til deg selv, livet, studiene og jobben, og glem aldri at det aldri kan bli så galt at du ikke kan lære noe av det. Det er av motgang man lærer mest, ikke av sine suksesser. Glem aldri dette.

Ha ett åpent sinn og husk at du har noe å lære av absolutt alle du møter i din hverdag. Ingen er så dumme at de ikke har noe å lære deg. Gi komplimenter fremfor kritikk, og må du absolutt gi kritikk sørg for at dette er konstruktiv kritikk. Aller helst bør du praktisere regelen om at “den som ikke har noe positivt å si, bør holde kjeft“. 

Husk at “Rome” ikke ble bygd på en dag og at trening, trening og atter trening er det som skal til for å bli en vinner. Ikke talent alene. 

Praktiser følgende leveregel:

“Strekk deg etter stjernene. Du når aldri opp, men så lenge hendene er over hodet er du garantert at hendene er det siste som blir møkkete”

Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Håndbok i StudieteknikkKognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesning
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Bruk av musikk og lyd i læring
 • Kosthold og læring
 • Task Force eksamen
 • Du leser nå artikkelserien: Salgsopplæring og trening

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << 10 strategier for å bli en ener i salg
      Andre artikler i serien er: 
 • Salgsopplæring og salgstrening
 • Salgsopplæringens suksesskriterier
 • De faktorer som bestemmer en selger prestasjon
 • Grunnopplæring av selgere
 • Salgsopplæring: – Kjennskap til egen organisasjon
 • Salgsopplæring: – Produktkunnskap
 • Salgsopplæring: – Konkurrent-, bransje- og markedskunnskap
 • Viderekommende salgsopplæring og -trening
 • Salgsopplæring: – Salgsteknikk
 • Selgermotivasjon
 • 10 strategier for å bli en ener i salg
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.