Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen

Endring krever endringskompetanse

Den viktigste ferdigheten en endringsleder må ha er kanskje endringskompetanse. Det vil si inngående kompetanse om hvordan en vellykket endringsprosess bør gjennomføres, hvilke strategier som tidligere har gitt suksess og hvilke modeller man kan benytte i endringsprosessen som en guide gjennom utfordringene.

Endringsledelse er ikke matematikk, hvor det er mulig å sette to streker under svaret. Modeller og fremgangsmåter som har gitt suksess i en endringsprosess kan heller ikke  umiddelbart kopieres. Likevel finnes fellestrekk ved vellykkede endringsprosesser som gir oss verdifull innsikt. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på de mest fremtredende lederegenskapene en endringsleder må ha for å lykkes med en endringsprosess.

Viktige lederegenskaper ved endringsledelse

Kotter (1996) skriver i sin bok at det er særlig tre evner en endringsleder bør ha. Disse er evnen til:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.