Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Endring skaper usikkerhet

En organisatorisk endring skaper ofte en høy grad av usikkerhet for dem som blir påvirket. Denne usikkerheten er gjerne knyttet til om organisasjonen er i stand til å implementere endringen på en vellykket måte og på hvilken måte endringene får innvirkning på deres personlige mål (Isabella, 1990). 

Denne usikkerheten fører til et behov for informasjon fra både endringslederen som fra topp-ledelsen som må bekrefte det endringslederen nettopp har  sagt for å skape troverdighet blant de ansatte. Informasjonen må imidlertid forklare de planlagte endringene i forkant av at de blir gjennomført for at informasjonen skal fremstå som troverdig. 

Hvor mye informasjon som trengs og hva slags informasjon som trengs er avhengig av situasjonen og hva slags endring vi snakker om. Effekten av endringen er imidlertid uansett avhengig av hvilken sosial forklaring vi gir på endringsbehovet før de iverksettes.


Sosial forklaring (Social accounts)

Med sosial forklaring (Social accounts) menes:

“den forklaringen på handlinger eller beslutninger som blir gitt til dem som vil påvirkes av utfallet av dem” (Cobb og Wooten, 1998).

Vi snakker med andre ord her om de prosessene de ansvarlige for planleggingen og implementeringen av endringen foretar når de kommuniserer årsakene til endringene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss