Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Begrepet prestasjonsbasert belønning henviser til en rekke former for lønnsutbetalinger som har det til felles at de er basert på belønningmottakerens prestasjoner og ikke resultatene som de skaper.

NB! prestasjon = atferd, ikke resultat av atferd

Viktige kjennetegn ved prestasjonsbaserte belønningssystemer er:

  • Basert på vurdering av ”resultater” vs. vurdering av atferd, uttrykte holdninger m.m. mer eller mindre objektive resultater vs. mer rendyrkede subjektive vurderinger
  • Vanligvis forbundet med variabel avlønning men minst like vanlig ifb. fastlønnsjusteringer
  • Individuelle vs. kollektive prestasjoner

Ulike formål med prestasjonsbasert belønning

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss