Domene og webhotell fra OnNet.no

Pris/Kontantstrøm eller Price/CashFlow som forholdstallet kalles på engelsk, forkortes normalt til P/CF i en multippel analyse (forholdstall analyse).

P/CF er en multippel som er særlig følsom for regnskapsmetodikk. Vi kan regne kontantstrømmer på flere måter, knyttet opp mot flere faktorer. Det brukes mange definisjoner på kontantstrømmer i finans, så det er særlig viktig at analytikerne spesifiserer og forklarer hvilken kontantstrøm som ligger til grunn for en gitt analyse.

Det er flere fordeler ved å benytte P/CF. Rapporterte kontantstrømmer er mindre utsatt enn fortjenesteestimater for manipulering av ledelsen i selskapene. Kontantstrømmen er generelt mer stabil enn resultatet noe som gjøre P/CF generelt mer stabil enn P/E.

Bruk av P/CF fremfor P/E adresserer i større grad forskjellene i regnskapsføringen, særlig med tanke på hvor konservativt regnskapene føres, mellom selskapene. Rapportert kontantstrøm gir i tillegg et bilde på et selskaps lønnsomhet uavhengig av selskapets gjeld.

I teorien blir kontantstrømmen til egenkapitalen (egenkapitalmetoden/FCFE35) regnet som et mer riktig mål for prisbaserte verdsettelsesmultipler, i forhold til selskapets rapporterte kontantstrøm. Man kan bruke P/FCFE, endog tendenserer FCFE til å være relativt volatil i forhold til rapportere kontantstrømmer, samt at den oftere er negativ.

Farer ved P/CF

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss