Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

2 år

I denne fasen får barnet etter hvert en stadig sterkere jeg-bevissthet og blir også mer oppmerksomt på og interessert i andre mennesker. Barnet gjennomgår samtidig en sterk fysisk, intellektuell og språklig utvikling, gjør en masse forskjellige ting og beveger seg nokså fritt rundt i miljøet. Babyen vil så mye!

2-åringen utforsker verden og sine nye ferdigheter og vil gjerne være selvstendig. Mamma og pappa er også gode å ha med sine oppmuntrende ord, en hjelpende hånd og trøst når det skjærer seg.

Egosentrisk atferd

Barnet kan bruke mye tid på å være sammen med andre, og lek sammen med andre gir tydelig glede. Denne leken foregår likevel på barnets egne vilkår. Barnet er bare i svært begrenset grad i stand til å tilpasse seg andre.

Vi sier derfor at atferden ennå ikke er ekte sosial, den er presosial. Atferden blir også kalt egosentrisk. Det betyr at:

barnet ser og opplever verden omkring hele tiden med seg selv som sentrum.

Barnet begynner nå å ville gjøre ting selv, for eksempel når det skal spise eller kle på seg. Barnet har også lav frustrasjonsterskel og blir lei seg når de ikke får det til.

2-åringers fantasi om egne ferdigheter står ennå ikke helt i stil med hva de klarer, selv om de går løs på oppgaven med en nærmest ubendig vilje. De vet heller ikke forskjellen på rett og galt. Barnet møter derfor mange «nei» og «får-ikke-lov», ofte slik at det går på utholdenheten løs for begge parter.


Lærer ti ord om dagen

“Nei” er et viktig ord for en 2-åring, da de gjennom å si “nei” uttrykker både selvstendighet og egen vilje. Ellers varierer språkutviklingen veldig fra barn til barn. Noen kan bare bruke korte setninger, men det forventes allikevel at en 2-åring skal ha noen forståelige ord. Har de ikke det i 2-års alderen bør man kontakte helsestasjonen.

Rundt 2 ½ år kombinerer de fleste barn to eller flere ord til litt lengre setninger, og mange barn kan føre enkle samtaler. De kan også bruke de fleste substantivene – selv om det ikke kan forventes at det er grammatisk korrekt.

Fra 1 ½ til 3 år lærer barn i snitt ti nye ord om dagen.

Dette kan en 2-åring

Rundt 2-årsalderen kan mange barn løpe og hoppe, løfte ett bein av gangen en kort stund og gå opp trapper. Først med ett og ett ben, men etter hvert kunne gå ett trappetrinn per ben. Noen kan hoppe ned fra en lav krakk. De kan også sparke og kaste en ball. De kan vente litt, f.eks. på tur og bygge høye tårn av  inntil 6 klosser. De kan også få opp et stort skrulokk. Når de er rundt 2 ½ år kan mange barn holde en blyant riktig, samtidig som de kan kopiere en loddrett linje eller en sirkel.

Barnet ønsker å kle seg selv

2-åringer kan kle av seg selv, og vil ofte gjerne kle på seg også. Et uttrykk for deres stadig økende selvstendighet. Den økte selvstendighetstrangen kan være en utfordring, men som foreldre er det også godt å se at barnet “vokser til” og blir mer og mer sin egen person.

Foreldrene kan her legge til rette ved å legge fram ett og ett klesplagg om gangen, eller legge klærne i riktig rekkefølge. Noe hjelp trenger nok barnet, for selv om underbuksa kan gå greit, er det verre med for eksempel strømpebuksa.

Det er lurt å sette av god tid til morgenstellet: Stressede foreldre med dårlig tid og en 2-åring som vil gjøre det meste selv, er nærmest en oppskrift på hyl, kjeft og dårlig stemning.

Selvstendighet eller nederlagsfølelse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss