Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon >> Informasjonssystem

Et informasjonssystem (IS) er (Erling Andersen, 1994):

Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon

Informasjonssystemet består av (Laudon & Laudon 2013):

Sammenhengende komponenter som jobber sammen for å samle, behandle, lagre og spre informasjon for å støtte beslutningstaking, koordinering, kontroll, analyse og visualisering i en organisasjon

Formål og oppgave

Formålet til et informasjonssystem er å hjelpe virksomheten med å nå sine forretningsmål. Oppgaven er:

– å sørge for rett informasjon, til rett person, til rett tid og til lavest mulig kostnad.

Komponentene i et informasjonssystem

Komponentene i et informasjonssystem er:

 1. Maskinvare (Hardware).
 2. Programvare (Software).
 3. Data og databaser.
 4. Nettverk (Network).
 5. Prosedyrer (Procedures).
 6. Mennesker (People).

Maskinvare (Hardware)

Maskinvaren i et informasjonssystem er en samling av fysiske komponenter som til sammen utgjør en datamaskin. De viktigste maskinvare komponentene i en datamaskin er:

 • CPU: Står for Central Processing Unit. En CPU kalles også en prosessor. En CPU er hovedenheten i en datamaskin og brukes til å prosessere systemets output.
 • RAM: Står for Random Access Memory. RAM er datamaskinens dataminne og brukes til midlertidig lagring av data og programinstruksjoner for å øke systemets generelle hastighet.
 • BIOS: Står for Basic Input-Output System. Brukes til å utføre oppstartsprosessen til en datamaskin.
 • HDD/SDD: Står for Harddrive og brukes til permanent lagring av dataene (informasjon).

Programvare (Software)

Programvare er binære filer som gjør det mulig å bruke en datamaskin. Vi skiller her mellom:

 • Programmeringsspråk: Et kunstig språk som spesifiserer instruksene som benyttes for å styre og kontrollere en datamaskin.
 • Operativsystem: Et dataprogram som styrer maskinvare- og programvareressurser, og som gir felles tjenester for dataprogrammer.
 • Brukerprogrammer: Programmer som utfører spesifikke oppgaver. F.eks. tekstbehandlingsprogram som brukes til å skrive brev, rapporter og ligende dokumenter.

Data og databaser

Data er informasjon i form av symboler. Databaser er en strukturert samling av relaterte data som organiseres slik at vi raskt kan søke gjennom og finne informasjon. Stikkord i denne sammenheng er:

 • Metadata: Data som beskriver andre data. For eksempel pris osv.
 • Nøkkel: Er en kolonne som identifiserer rekker i en tabell. Er ofte den kolonnen som har et unikt navn eller nummer for hver av rekkene.
 • Primærnøkkel: Hvis nøkkelen er brukt til å identifisere rekker i en tabell, men ikke kan brukes for å identifisere rekker i andre tabeller, kaller vi dette for en primærnøkkel.
 • Fremmednøkkel: Er en kolonne som identifiserer rekker på samme måte som en primærnøkkel, men også rekker i en annen tabell.
 • Relasjon: Datafelt som relaterer seg til eller er likt i forskjellige tabeller.
 • SQL: Står for Structured Query Language. Er et programmeringsspråk for databaser som benyttes til å kjøre operasjoner mot relasjonsdatabaser.

Nettverk

Et nettverk er et system av samhandlende komponenter. Stikkord er her:

 • Internett: Et globalt system av sammenkoblede datanettverk som bruker TCP/IP for å koble enheter over hele verden.
 • TCP/IP: Står for Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Er en gruppe kommunikasjonsprotokoller som brukes til å koble sammen datamaskiner i nettverk.

Forretningsprosesser

Forretningsprosesser er aktiviteter som gjør at en virksomhet får gjennomført en forretningsfunksjon. Dette kan for eksempel være prosessen fra en kunde har bestilt en vare i en nettbutikk til den er levert. En forretningsprosess er en samling relaterte og strukturerte aktiviteter eller oppgaver som tjener et bestemt mål eller skal nå et mål.

En grundig forståelse av prosessledelse er her en nødvendighet.

Mennesker

Menneskene er brukerne av informasjonssystemet. Skal et informasjonssystem virke som tiltenkt må systemet være brukervennlig. 

 • Automatisering : Å utforme informasjonssystemet slik at det krever ingen eller liten grad av menneskelig medvirkning.

Fra manuelle til digitale systemer

Informasjonssystemer er ikke noe nytt. Så lenge mennesker har eksistert har vi benyttet oss av  informasjonssystemer. Det eneste som har endret seg er teknologien vi benytter oss av og hvilken informasjon vi får ut av systemet.

Før skriftspråket kom var alle informasjonssystemer manuell i den forstand at informasjonen ble formidlet fra en person til en annen gjennom muntlige fortellinger (”Munn til munn” metoden).

Etter at skriftspråket kom begynte vi først å risse inn tegninger og skrift i steiner o.l., før vi fikk papir og blekk som gjorde det mulig å skrive ned informasjonen vi ønsket å ta vare på og formidle til andre.

Før Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten måtte disse skriftene manuelt kopieres ved at vi skrev en nøyaktig identisk bok manuelt, ord for ord. Etter at boktrykerkunsten kom ble det mulig å trykke skriftene og spre informasjonen til et stort antall mennesker raskt og rimelig.

Slik har informasjonssystemene vi benytter oss av stadig utviklet seg i takt med nye teknologiske fremskritt. I de sist 100 årene har vi vært igjennom en epoke som har gått fra bruk av grafiske til analoge, og videre til digitale informasjonssystemer for å samle inn, lagre, gjenfinne og presentere data til andre på.

De fleste informasjonssystemer er idag digitale informasjonssystemer som bygger på IKT, en forkortelse for ”Informasjon – Kommunikasjon – Teknologi”.

4 typer informasjonssystem

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss