Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er egenkapital?

Egenskapitalen er de:

“usikrede pengene eierne har skutt inn i selskapet”.

Egenkapitalfinansiering er kort sagt de pengen og andre verdigjenstander eierne (aksjonærene) selv har skutt inn i selskapet for å dekke selskapets kapitalbehov. Egenskapitalen kalles også for risikokapital, da det ikke er knyttet noen som helst form for heftelser til denne kapitalen.

For et nyetablert aksjeselskap er egenkapitalen den aksjekapitalen eierne (aksjonærene) har skutt inn i selskapet ved etableringen. Etter hvert som tiden går vil denne egenkapitalen endres, avhengig av hva virksomheten investerer kapitalen i og hvilke resultater de oppnår fra driften. Går selskapet med overskudd og overskuddet ikke utbetales til eierne øker egenkapitalen. Utbetales den opprettholdes egenkapitalen uendret. Egenkapitalen kan også økes gjennom en emisjon. Noe vi kommer tilbake til senere.

Egenkapitalen er den delen av totalkapitalen i selskapet som eierne har skudd inn. Egenkapitalen er ikke bare penger, men verdien av alle eiendeler selskapet eier. I regnskapet består egenkapitalen av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital.

  1. Innskutt egenkapital – penger og eiendeler som eierne skyter inn i selskapet
  2. Opptjent egenkapital – den verdien eierne holder igjen i selskapet av tidligere års overskudd.

Hvor stor denne egenkapitalen er kan leses ut av kredittsiden av balansen som angir selskapets egenkapital og gjeld, mens debetsiden viser hvilke eiendeler denne kapitalen er investert i. Egenkapitalen kan dermed alltid beregnes slik:

Verdien av alle eiendeler – gjeld = Egenkapital

Dersom gjelden blir større enn verdien av eiendelene er egenkapitalen negativ.

Former for egenkapitalfinansiering

Egenkapitalen kan skytes inn i selskapet i form av:

  1. Penger – den vanligste og enkleste formen for egenkapital
  2. Verdigjenstander – f.eks. maskiner og utstyr. En form som er mer komplisert p.g.a. krav til dokumentasjon av verdiene.

Aksjekapital er den vanligste egenkapitalformen

Den vanligste formen for egenkapital er aksjekapitalen eierne (aksjonæren) skyter inn i selskapet når de etablerer det. Eierne skyter her inn egenkapitalen ved å kjøpe aksjer i selskapet til en nærmer avtalt kurs.

Har du f.eks. kommet frem til at ditt kapitalbehov er f.eks. Kr. 250.000.- kan kapitalbehovet finansieres gjennom å etablere et aksjeselskap med 250 aksjer à Kr. 1.000.- som du selger til familien, venner, bekjente, leverandører og andre som ønsker å engasjere seg i selskapet.

Hvor stor bør egenkapitalen være?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.