Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien lærer du hva budsjettering er og hvordan du går frem for å lage de budsjettene du trenger.

Definisjon av budsjett:

Et budsjett er en fremtidsplan som viser hvilke kostnader og  inntekter en enhet, avdeling og virksomhet forventer å få i neste planleggingsperiode f.eks. neste år.


Hva er et budsjett?

Et budsjett er en økonomisk handlingsplan eller “en plan spesifisert i penger”, og er sammen med regnskapet to viktige økonomiske styringsverktøy for en leder. Forskjellen mellom et regnskap og budsjett er at i motsetning til et regnskap som viser hvilke resultater virksomheten har hatt i en planperiode viser et budsjett hvilke forventede resultater virksomheten forventer i en planperiode.

budsjett-regnskap

Budsjettet kalles derfor ofte et framtidsregnskap..

En av de viktigste delene av en bedrifts økonomistyring er å planlegge og budsjettere
(Solheim & Winther, 2011, s. 187). Dette hjelper de ansatte og lederne med å ha mål å jobbe mot. Ifølge Solheim & Winther (2007, s. 194) er det ikke mulig å følge opp de positive aktivitetene dersom en ikke kan tallfeste fremtidig aktivitet. Et budsjett er en bedrifts detaljerte handlingsplan der en tallfester målene til bedriften som blir satt i dens
planleggingsfaser. Når en tallfester målene vil det være mye lettere for bedriften å gjøre om på tiltak fordi en ved bruk av tall mye lettere kan oppdage om målene blir nådd eller ikke (Solheim & Winther, 2011, s. 194).

Budsjettet baseres på historiske prestasjoner og benytter disse til å belyse fremtidige prestasjoner (Horngren et al 2002; Wallander 1999). Et budsjett bygger derfor alltid på en  analyse av foregående regnskapsperiode eller forventede kostnader og inntekter hvis vi ikke har et tidligere regnskap vi kan bruke som utgangspunkt. Budsjettet fremstår derfor som en fremtidsplan som viser hvilke forventede kostnader og inntekter vi forventer å få gjennom å analysere tidligere perioders regnskaps resultater.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.