Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva budsjettering er og hvordan du går frem for å lage de budsjettene du trenger.

Definisjon av budsjett:

Et budsjett er en fremtidsplan som viser hvilke kostnader og  inntekter en enhet, avdeling og virksomhet forventer å få i en planleggingsperiode f.eks. neste år.

Hva er et budsjett?

Et budsjett er en økonomisk handlingsplan. Det vil si “en plan spesifisert i penger”. Sammen med regnskapet er budsjettet det viktigste økonomiske styringsverktøyet en leder har. Mens et regnskap viser hvilke resultater organisasjonen har hatt i en planperiode viser et budsjett hvilke kostnader og inntekter (resultat) organisasjonen forventer å få.

budsjett-regnskap

Et budsjett er en detaljerte handlingsplan der vi tallfester målene vi setter oss for en planperiode. Når vi deretter sjekker hvilke resultater (kostnader og inntekter) vi har fått i denne planperioden kan vi enkelt sjekke om vi har nådde målet vi satte oss på forhånd eller ikke. Dette ved å måle resultatene opp mot budsjettet vi hadde satt opp på forhånd. Har vi ikke et budsjett kan vi heller ikke kontrollere om de økonomiske målene blir nådd eller ikke underveis. Å sette opp budsjetter for virksomhetens planlagte aktiviteter er en av de viktigste oppgavene i virksomhetens økonomistyring (Solheim & Winther, 2011:187).

Et budsjett baserer seg alltid på historiske prestasjoner for å belyse fremtidige prestasjoner  (Horngren et al 2002; Wallander 1999). For å sette opp et budsjett må vi derfor starte med å analysere den foregående regnskapsperioden eller de forventede kostnadene og inntektene hvis vi ikke har et tidligere regnskap vi kan bruke som utgangspunkt. Budsjettet fremstår derfor som en fremtidsregnskap som viser hvilke forventede kostnader og inntekter vi forventer å få gjennom å analysere tidligere perioders regnskaps resultater.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss