Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 12 artikler om Dagens utfordringer

    Denne artikkelen er del 4 av 8 artikler om Holistisk Systemledelse (Innledning)

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

“Barn av sin tid”

Dagens ledelseteorier er “barn av sin tid“. Det vil si teorier som er:

 • Utviklet ut i fra det rådende paradigmene og ledelseteoriene på det tidspunktet de ble skrevet
 • Skrevet for å løse de problemene og utfordringene som var prekære på dette tidspunktet, i det samfunnet som eksisterte på den tiden. 

De prøver med andre ord å forklare hva som var galt med de gamle teoriene og korrekt med deres egne.

historisk-utvikling

Et resultat av den evolusjonære utviklingen

Ved å lese teoriene i kronologisk rekkefølge, etter hvilket år de var skrevet, får vi et bilde av den evolusjonære utviklingen av ledelsebegrepet og hvordan en virksomhet bør ledes for å kunne realisere sin visjon på den tiden teorien var skrevet.

Denne utviklingen må ses i sammenheng med samfunnsutviklingen generelt og utviklingen innen en rekke andre sentrale fagområder innenfor organisasjon og ledelse. Deriblant: – økonomi, teknologi, markedsføring, statsvitenskap, forbrukeratferd, psykologi, sosiologi, antropologi, forskning, kommunikasjon, medisin og religion. Dette fordi:

“Alt påvirker alt og alt henger sammen på en eller annen måte”

For å få en slik kronologisk oversikt over utviklingen av ledelsesteoriene anbefaler jeg at du leser min artikkelserie om ledelseteorienes historiske utvikling for å få innsikt i denne evolusjonære utviklingen i ledelseteoriene, hvilke teorier som var fremtredende under de ulike tidsperiodene og hva vi kan lære av disse teoriene.

Hva kan vi lære av ledelseteoriene?

Ingen av dagens ledelseteoriene er korrekte og ingen er direkte feil. Årsaken er ikke at den eneste sanne teori går tapt i mylderet av falske. Vanligvis er problemet at det finnes flere gyldige perspektiv, og hver av dem er interessante og viktige, men bare i stand til å avdekke en del av sannheten.

Den klassiske læren fokuserte på hvordan virksomheten burde organiseres og fordele arbeidet for å oppnå størst mulig effektivitet og kontroll. Her sto strukturen i fokus.

Human-relation bevegelsen påpekte at mennesker ikke er maskiner. De har behov, ønsker, drømmer, krav og forventninger til arbeidsplassen og jobbinnholdet som enhver leder må respektere og ta hensyn til for å få motiverte medarbeidere som yter sitt beste.

De politiske lederteoriene lærte oss at alle organisasjoner har varige forskjeller og ulike interesser de ønsker å ivareta, noe som alltid vil skape større eller mindre konflikter som må løses gjennom kjøpslåing og forhandlinger.

De symbolske ledelseteoriene lærte oss viktigheten av å motivere og styre mennesker i en komplisert hverdag ved bruk av symboler. Slik kan vi fortsette opplistingen.

Vi kan dermed si at alle ledelseteoriene inneholder deler av sannheten og vil gjøre seg gjeldende som den beste løsningen på problemet i ulike situasjoner. Det gjelder derfor å lære seg flest mulig ledelseteorier og bruke dem etter situasjonen virksomheten befinner seg i og etter hvilket beslutningsproblem du som leder står ovenfor.

Du leser nå artikkelserien: Dagens utfordringer

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?Hvordan kan vi spå fremtiden? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Informasjons – og kunnskapssamfunn
 • Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen
 • Globalisering
 • Mer kravstore kunder
 • Stadig større og raskere endringer
 • Endrede medievaner
 • Nye handlemønstre som et resultat av nye medievaner
 • Ledelse gjennom samfunnsvitenskaplige metoder
 • Du leser nå artikkelserien: Holistisk Systemledelse (Innledning)

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?Hvordan kan vi spå fremtiden? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innledning til holistisk systemledelse
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Hva er en organisasjon og hvorfor trenger vi dem?
 • Generell systemteori
 • Den konseptuelle foretaksmodellen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.