Domene og webhotell fra OnNet.no

Når beredskapsplanen er klar gjenstår den viktigste jobben. Nemlig å øve på de krisesituasjonene som beredskapsplanen tar opp.

Hvorfor trene?

Trening, ofte også kalt øvelse eller simuleringer, er:

– et verktøy for å teste eller evaluere etablert beredskap på en krise.

Trening er også en læringsarena, hvor relevant trening og øving avgjør hvor godt vi håndterer fremtidige kriser.

Øvelse modell

Treningen starter når vi er ferdig med planleggingsfasen som resulterer i en beredskapsplan, med underplaner. Dernest må vi evaluere treningen når treningen er ferdig for å lære og avdekke hva planen eventuelt mangler eller kan gjøre bedre. Treningen inngår dermed i en sirkulær prosess i all beredskapsplanlegging.

Krisetrening avgjør hvor godt forberedt virksomheten er

Trener organisasjonen ikke på krisesituasjonene i beredskapsplanen blir beredskapsplanen bare noen vakre ord på et stykke papir istedenfor en manual som veileder oss gjennom hvordan krisen skal håndteres.

Ved å trene på de tiltakene som beredskapsplanen trekker opp får vi avdekket om det er noe vi har glemt å forberede oss på, slik at vi kan få korrigert dette før en reell krise oppstår. Ved å trene på tiltakene i beredskapsplanen får vi også avdekket om alle i organisasjonen forstår sitt ansvar og rolle, og om de er istand til å utføre sine oppgaver og koordinere med resten av kriseteamet hvis en krise skulle oppstå. Jo mer den enkelte trener på tiltakene, sine rolle og sine oppgaver i ulike krisesituasjoner, jo større er også sjansene til at vedkommende klarer å håndtere sitt ansvar, sin rolle og oppgaver i en reell krisesituasjon. Krisetreningen avgjør dermed hvor godt forberedt kriseteamet og resten av organisasjonen er på å håndtere en krise på en god måte som forsterker og ikke ødelegger virksomhetens omdømme.

Hvem er ansvarlig for krisetreningen?

Det er ingen regler for hvem som skal være ansvarlig for krisetreningen. Dette er derfor noe som må være definert tydelig i beredskapsplanen.

Hva må krisetreningen omfatte?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.