Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram

lenkeanalyse

Jo flere som lager en link til din nettside, jo bedre rangering får du”. Dette fordi søkemotorene legger vekt på ”link popularity” når de skal rangere nettsidene de finner i SERP. Populære sider, dvs. sider med mange linker til seg, rangeres høyere enn upopulære sider. Naturlig nok.

Lenkestrategi vs. lenkeprogram

For å få en høyest mulig ”link popularity” trenger du en plan for hvordan du skal få flest mulig andre nettsider til å lage en link til ditt nettsted. Denne langtidsplanen kaller vi for en lenkestrategi, mens den kortsiktige planen kalles for et lenkeprogram. Hvis du trenger noen råd og tips med på veien, finner du under en link til en artikkel med 125 forskjellige lenke-strategier du kan følge (uten risiko for å få “rødt flagg” hos søkemotorene):

Lenkeanalyse

En lenkeanalyse er en analyse av inngående- og utgående linker og ankerteksten til deg og dine konkurrenter, med det mål å redusere entropien (usikkerheten) i beslutningssituasjonen knyttet til valg av lenkestrategi, lenketaktikk og lenkeprogram for et nettsted.

Hva er en lenkepartner?

Min definisjon av lenkepartner er:

“En lenkepartner er andre nettsteder som henvender seg til samme målgruppe som ditt nettsted, og som kan ha egeninteresse av å lage en link til ditt nettsted”

Nøkkelordene i definisjonen er “samme målgruppe” og “egeninteresse“. For å kunne bli ansett som en potensiell lenkepartner må nettstedet henvende seg til samme målgruppe og de må selv ha noe å vinne på å lage en link til deg. For en bilimportør vil eksempler på andre nettsteder som henvender seg til samme målgruppe være finn.no som selger brukte biler, bilseksjonen til alle nettaviser og nettkataloger, bilbransjens interesse- og bransjeorganisasjoner, bensinstasjonenes hjemmesider, diverse offentlige etaters nettsteder, nettutgaven til alle bilmagasiner og andre nettsteder som eksisterende- og potensielle bileiere vil besøke i forbindelse med deres interesse for bil eller utfordinger de møter som bileier. Eksempler på nettsteder som henvender seg til samme målgruppe, men som ikke har egeninteresse av å ha en link til ditt nettsted er alle konkurrerende importører av biler. De er derfor ikke å anse som potensielle lenkepartnere.

Hvilke krav stiller potensielle lenkepartnere til deg og ditt nettsted?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.