Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 17 av 24 artikler om TCP/IP nettverk

    Denne artikkelen er del 12 av 28 artikler om Internett

Hva er en sonefil?

En sonefilen er en fil på navnetjeneren som forteller hvilke IP-adresser domene benytter for ulike tjenester. Sonefilen forteller med andre ord IP-adressen til hvor dine ulike Internett tjenester finnes. F.eks. forteller sonefilen hvilken web-server hjemmesidene bruker og hvilken epostserver meldinger til domene skal leveres til.

Hvordan er en sonefil bygd opp?

Sonefilen består av to hovedkomponenter:

 1. en header som forteller de generelle innstillingene for domenet
 2. ulike records som er knyttet til denne headeren, og som inneholder spesifisert informasjon om hver enkelt sub-domene og tjeneste domene benytter.

Under finner du et eksempel på hvordan en sone-fil kan se ut:

sonefil-eksempel

Eksempel på en sonefil fra OnNet sitt gamle webgrensesnitt

Headeren (SOA)

Headeren til sonefilen, også kalt SOA, forteller de generelle instillingene for domene. De viktigste parametrene i SOA er:

 • Primær navetjener – alle domener må ha minimum 2 navnetjenere for å virke. Den primære navnetjeneren angir hvilket av disse to navnetjenerne som er masteren som den andre oppdaterer seg mot.
 • Serienummeret – Hver gang du endrer sonefilen økes serienummeret til sonefilen med en. Dette er viktig, da de andre navnetjenerne i verden kun spør etter domenets sonefil i første omgang. Er domenets serienummer det samme som forrige gang vet de andre navnetjenerne i verden at denne sonefilen ikke har blitt oppdatert siden sist gang de sjekket sonefilen. De kan dermed bruke de gamle innstillngene for domene som de sparer på helt til serienummeret økes.
 • TTL – TTL er en forkortelse for «Time To Live«. Sonefilens TTL-verdi angir sonefilens levetid. Når en navnetjener kommer for å spørre en navnetjener om et domene noterer de seg domenets serienummer og TTL-verdi. TTL-verdien er viktig, da den forteller hvor lang tid de andre navnetjenerne skal cache (mellomlagre) sonefilens innhold før de kommer tilbake å sjekker den igjen. Er denne verdien svært høy kan det dermed gå svært lang tid før eventuelle endringer i sonefilen slår i kraft. Sjekk derfor domenets TTL-verdi når du skal endre en record i sonefilen, da den forteller hvor lang tid det maksimalt kan gå før endringen slår i kraft overalt på Internett.

Records

Recordene til headeren forteller hvilke sub-domener domene har, hvor mailen skal leveres, hvilke navnetjenere domene benytter, hvilken webserver som har hjemmesidene, hvem som har lov til å sende e-post o.s.v.

For at et domene skal virke må sonefilen til domene ha minimum to records (linjer) som angir hvilke to DNS (navnetjenere), domene benytter. Disse to recordene kalles NS record.

I tillegg er det vanlig å ha minimum en A-record eller CNAME som angir hvor hjemmesidene ligger og en MX-record som forteller hvor e-post til domene skal leveres. Disse fire recordene er basisen for ethvert domene med hjemmesider og e-post knyttet til domene.

Type records:Beskrivelse:
NSEn angivelse av hvilke navnetjenere domenet benytter. IKKE endre disse, da det ikke er nok å endre recordsene hvis man ønsker å bytte navnetjener. Skal navnetjenerne benyttes må også headeren endres og det må sendes inn en endringsmelding til TDL registraren. Skal du bytte navnetjener på domenet ditt må du ta kontakt med OnNet.
AA betyr A-record. En A-record benyttes til å angi IP-adressen til en tjeneste. En gyldig A-record skal skrives på følgende måte: 217.137.23.46 (fire tall, adskilt av et punktum)
CNAMEMens en A-record angir IP-adressen til en tjeneste, benyttes CNAME til å angi servernavnet til en tjeneste. Et CNAME skal skrives på følgende måte: buddy.onnet.net. (legg merke til at CNAME må avsluttes med et PUNKTUM!!! Gjøres ikke dette blir zone-filen korrupt).
MXMX-recorden forteller hvor mailen til domenet skal leveres, og må alltid være et servernavn. Det er ikke tillatt å angi en IP-adresse som en MX-record.

At denne filen er korrekt skrevet er ekstremt viktig, da den minste feil vil medføre at en eller flere tjenester slutter å virke. Gjør det derfor til en regel å sjekke sonefilen 1-2 timer etter at den er endret.

NS-recorden

For at et domene skal virke kreves det at sonfilen består av minimum to NS-recorder. EnNS-record er:

en record som forteller hvilke navnetjenere (DNS) domene benytter.

Master og slave

Sonefilens header angir hvilke av disse to navnetjenerne som er den primære navntjeneren, også kalt master. Den primære navnetjeneren (master) er med andre ord den navnetjeneren som sitter på de «orginal dataene«, mens den sekundær navnetjeneren, også kalt slave, er den navnetjeneren som kun inneholder en synkronisert kopi av sonefilen til den primære navnetjeneren.

A-record og CNAME

Hvilken webserver hjemmesidene ligger på står angitt i domenet sin sonefil i form av en A-record eller et CNAME. Forskjellen mellom en A-record og et CNAME kan forenklet forklares slik.

Mens en A-record angir hvilken IP-adresse til serveren nettsidene benytter, angir et CNAME serverens servernavn.

A record = IP adresse
CNAME = Servernavn

Et CNAME er med andre ord et alias for en A-record. Med dette menes at det ikke er mulig å avgjøre hvor en nettside eller tjeneste er hvis navnetjeneren rapporterer tilbake et CNAME istedenfor en A-record når noen spør etter en side eller tjeneste. Rapporterer navnetjenerne et CNAME når noen spør etter en side eller tjeneste, vil navnetjenerne måtte gjøre et nytt DNS-oppslag hvor de spør navnetjenerne etter IP-adressen til CNAME-et før de kan gå til siden eller tjenesten.

MX-record

En MX-record, eller mail exchanger record, er:

en record i sonefilen som forteller hvor mail til domene skal leveres.

MX-recorden angis alltid i form av et CNAME og ikke som en A-record. Det vil si at det ikke er mulig å angi MX-recorden i form av en IP-adresse. Den må angis som et servernavn (alias for en IP-adresse). Er MX-recorden til domene feil vil domene med andre ord ikke motta noe epost. Hver derfor ekstremt forsiktig når du ender denne recorden.

Du leser nå artikkelserien: TCP/IP nettverk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DNS (navnetjenere)Webserver >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Datanettverk (nettverk)
 • Klient – Server arkitektur
 • Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)
 • Nettverksserver (Server, også kalt tjener)
 • Nettsky
 • VPS (Virtual Private Server)
 • VPS: OpenVZ eller Xen virtualisering?
 • Hvordan fungerer Internett?
 • TCP/IP
 • Rutere og rutingtabell
 • DHCP
 • ISP (Internet Service Provider)
 • Proxy-server
 • VPN (virtuelt privat nettverk)
 • Domene
 • DNS (navnetjenere)
 • Sonefil
 • Webserver
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • E-post
 • Brannmur
 • SSL | Secure Sockets Layer
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Du leser nå artikkelserien: Internett

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DNS (navnetjenere)Webserver >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Internett sin historie
 • Hvordan fungerer Internett?
 • TCP/IP
 • Rutere og rutingtabell
 • DHCP
 • ISP (Internet Service Provider)
 • Proxy-server
 • VPN (virtuelt privat nettverk)
 • Domene
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • DNS (navnetjenere)
 • Sonefil
 • Webserver
 • VPS (Virtual Private Server)
 • Nettside og nettsted
 • HTML (HyperText Markup Language)
 • Hva er Web 2.0?
 • Publiseringsløsning
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • Søkemotor
 • E-post
 • Sosiale medier
 • E-handel (elektronisk handel)
 • Nettsky
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Blockchain
 • Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.