Kategori: Kundeperspektivet

branding

Omdømme (Corporate branding)

Denne artikkelen er del 19 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 1 av 15 artikler i om Omdømme

Denne artikkelen er del 9 av 14 artikler i om Kommunikasjonsplan

Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler i om Markedsplanlegging

Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler i om Konkurransevirkemidler

Denne artikkelen er del 6 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 9 av 23 artikler i om Forretningsplan

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Les mer