Omdømme (Corporate branding)

Omdømme er den oppfatning folk har til et merke, eller rettere sagt hvilke assosiasjoner de har til en merkevare (bedrift).

Forbedring og fornyelse av verditilbudet

Alt kan forbedres og alt har en begrenset levetid, ihvertfall i sin opprinnelige form. Virksomheten må derfor utvikle en lærende kultur

Viktige oppgaver i kundeperspektivet

Markedsinformasjonen vi får fra virksomhetens Business Intelligence system brukes til å løse følgende markedsoppgaver.

Markedsføringsbudsjett

Hvor mye tid, penger og ressurser kan brukes på planen og satsingen ?

Kommunikasjonsoppgaver

Hva er en kommunikasjonsoppgave og hvilke finnes? Hvordan avgjøre hvilke vi har og hvordan løse dem? Her går jeg igjennom disse spørsmålene.

Kundeperspektivet

Tar for seg alt virksomheten gjør for å markedsføre, selge, levere og følge opp leveransen av verditilbudet til sine kunder

Styring og kontroll av salgsorganisasjonen og selgerne

En gjennomgang av de vanligste styring- og kontroll systemene og ledelsesformene for salgsorganisasjonen.