Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Milepælsplanlegging er en metode for tidsplanlegging på overordnet nivå som gir en oversikt over prosjektets retning (hva, når og hvilke ressurser som skal brukes).

Ifølge Karlsen (2015) kan en milepælplan defineres som:

“En milepælplan er en overordnet plan av strategisk karakter som setter retning for prosjektet. Den utgjør et rammeverk og består av mindre resultater og leveranser som skal nås i løpet av prosjektperioden. Planen viser en logisk sekvens av tilstander som prosjektet skal igjennom på veien mot å nå sluttmålet, og det kan ofte være knyttet betingelser til hvordan milepælene skal oppnås”

Planen viser hvilke logiske sammenhenger som gjelder i det aktuelle prosjektarbeidet. Milepælene er kontrollpunkter i prosjektet som gjør at man kan forsikre seg om at man er på rett kurs. En milepæl er en beskrivelse av en tilstand som prosjektet bør være i på et visst stadium av prosjektarbeidet. Milepælen beskriver hva man skal oppnå, ikke hvordan (Wikipedia). Milepælene skal være «naturlige» punkter på veien mot målet. Milepælene må kunne kontrolleres, dvs. være dokumenterbare og/eller observerbare.

Det er et sentralt poeng at milepælplanen blir satt opp uten at man tar stilling til hvilke aktiviteter som må settes i gang for å nå de forskjellige milepælene. Det gjør planen til en oversiktsplan. Den blir robust i forhold til endringer på detaljnivået (Wikipedia).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss