Mediekanalenes presentasjonsegenskaper

Media-kanalens presentasjons egenskaper defineres som; evnen til å presentere reklamebudskapet for mottakeren.

Mediets reaksjonsegenskaper

Mediets evnen til å fremkalle en reaksjon hos mottakerne.