Mann – Whitney observator


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 13 artikler om Bivariat analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


mann-whitneyEt mer informativt mål for forskjellene mellom to stikkprøver er Mann – Whitney observatorene.

En metode som observerer hvor mange ganger verdiene i den ene stikkprøven som er større enn verdiene i den andre stikkprøven. Alle verdiene i den ene stikkprøven sammenlignes med alle verdiene i den andre, noe som er en langt mer detaljert og informativ sammenligning enn mediandifferansen.

Fremgangsmåten for å beregne Mann – Whitney observatorene er:

1. Start med å ordner stikkprøven i to kolonner:

Menn

Kvinner

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

2. Deretter tar man utgangspunkt i det første tallet i en av tallrekkene og spør seg selv hvor mange verdier i den andre rekken som er lavere. Like tall teller som 1/2. Når dette er gjort tar man utgangspunkt i den neste verdi i den samme tallrekken, og sammenligner denne verdien med alle verdiene i den andre tallrekken (stikkprøven).

Mann Whitney observator 1 Menn Kvinner

1,0

3,5

6,5

7,0

7,0

 

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

MW 1 = 25,0

3. Når man har sammenlignet hver enkelt verdi i kollonnen “menn” med alle verdiene i kollonnen “kvinner”, tar man utgangspunkt i kollonnen “kvinner” og sammenligner hver enkelt verdi i denne kollonnen med alle verdiene i kollonnen “menn”.

Mann Whitney observator 1 Menn Kvinner Mann Whitney observator 2

1,0

3,5

6,5

7,0

7,0

 

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

0

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

2,5

MW 1 = 25,0 MW 2 = 10,0

Ved å summere de to Mann Whitney tallene (MW 1 + MW 2) finner man antall sammenligninger som er utført. I dette tilfellet er det utført (25 + 10) 35 sammenligninger. Ved å gange størrelsen på de to stikkprøvene med hverandre vil man få det samme svaret ( 5 * 7 = 35). Det er derfor en god huskeregel å foreta denne kontrollen til slutt, slik at man er sikker på at man har regnet riktig.

Som det går frem av de to Mann Whitney observatorene i eksemplet over er mennenes lønn i 25 av 35 tilfeller høyere enn lønnen til kvinnene, mens kvinnenes lønn kun er høyere enn mennenes lønn i 10 av 35 tilfeller. Det er derfor mye som tyder på at vi kan trekke den konklusjonen at menn vanligvis tjener mer enn kvinnene.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Gruppegjennomsnitt og mediandifferanseSammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariate analyser – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet