Domene og webhotell fra OnNet.no

Situasjonsbestemt ledelse

Ledelse er et fag uten fasitsvar

Ledelse er ikke et fag hvor det finnes to streker under svaret. Det som virker for en bedrift trenger nødvendigvis ikke å virke for en annen bedrift, og det som virket for bedriften i år trenger ikke nødvendigvis å virke til neste år. Dette ford ledelse er situasjonsbestemt. Noe som betyr at løsningen på et problem eller utfordring alltid er bestemt av situasjonen vi befinner oss i. En leder må derfor alltid vurdere beslutningssituasjonen opp mot beslutningsalternativene før en beslutning kan treffes.

Hvilke forhold påvirker situasjonen og løsningen?

Siden all ledelse er situasjonsbestemt er det viktig å vite hvilke forhold som kan påvirke beslutningssituasjonen og beslutningsalternativene en leder står ovenfor. De klassiske påvirkningsforholdene for en beslutningssituasjon og beslutningsalternativene kan grupperes slik:

 • Forhold ved omgivelsene – eksterne forhold i omgivelsene til virksomheten. Forhold virksomheten selv ikke har noen kontroll over.
  – Lover og regler
  – Politisk klima
  – Media og interesseorganisasjoner
  – Konkurrentene
  – Lokal miljøet
 • Forhold ved virksomheten – interne forhold som virksomheten selv har kontroll over.
  – Bransje
  – Mål og strategi
  – Størrelse
  – Alder og bedriftskultur
  – Organisasjonsstruktur
  – Ressurser
 • Forhold ved medarbeiderne – medarbeidernes kompetanse, motivasjon, demografiske sammensetning m.m.
  – Demografisk sammensetning
  – Kompetanse (utdanning og erfaring)
  – Mål, interesser, holdninger, personlighet og verdigrunnlag.
  – Motivasjon
 • Forhold ved lederen – lederens personlighet, evner og ferdigheter.
 • Forhold ved situasjonen – forhold som er spesifikt knyttet til situasjonen lederen befinner seg i og konsekvensen av å treffe feil beslutning.

Disse forholdene kan kort forklares slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.