Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 5 av 20 artikler om Forskningsprosessen

    Denne artikkelen er del 8 av 41 artikler om Situasjonsanalyse

Man kan ikke planlegge å gjennomføre et sett med dybdeintervjuer hvis man ikke har kompetansen som trengs. Selv om dette høres ut som en selvfølgelighet, er det et faktum at mange gaper over for mye.

Første bud i denne sammenheng er å holde seg innenfor det man behersker.

Å prøve ut metoder og teorier man ikke behersker kan fort gi katastrofale følger for forskningsresultatet.

Når man skal vurdere egen kompetanse på de kritiske områdene i forskningsprosjektet, er det avgjørende viktig at man er kritisk og ærlig mot deg selv. Du lurer bare deg selv, og oppdragsgiveren ved å overvurdere egen kompetanse. Det er ikke bare kompetanse omkring bruken av forskningmetodene som man tenker å anvende i prosjektet som er viktig. Like viktig er det å sitte inne med tilstrekkelig kompetanse omkring situasjonen og problemområdene i problemstillingene.

Å forske går ut på å stille de rette spørsmålene og finne de rette svarene. Hvem som gjør hva i prosessen er av mindre betydning. Du skal ikke vise egen dyktighet, men komme frem med de rette svarene. Det er det oppdragsgiveren betaler for. Kart legg hvor de kritiske forholdene ligger, hvilken kompetanse dette krever og sammenlign dette med eksisterende kompetanse.

Sett opp en liste over de kompetanse-områdene forskningsteamet ikke har. Kartlegg deretter hvem som har denne kompetansen dere trenger, hvem som er tilgjengelige, hvor mye dette vil koste, om de har tid, og hvordan de eksterne sammarbeidspartnerne kan interegreres i forskningprosessen. Å følge en slik prosedyre vil alltid gi de beste resultatene.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forskningsprosessen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << RammebetingelserTidsplan >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskning
 • Forskningsprosessen
 • Situasjonsanalyse
 • Rammebetingelser
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Forskningsbudsjett
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Problem
 • Mentale blokkeringer og metodiske forutsetninger
 • Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)
 • Forskningsdesign
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Etiske retningslinjer for forskning
 • Datainnsamlingsmetoder ved feltundersøkelse
 • Utvalg og utvalgsplan
 • Dataanalyse
 • Feilkilder og usikkerhet ved resultatene
 • Rapportskrivning
 • Oppfølging av forskningsresultatene
 • Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ForskningsbudsjettTidsplan >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Pilotundersøkelse
 • Hovedundersøkelse
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Synkron og diakron analyse
 • Situasjonsanalysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?
 • Interessentkart
 • Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurser som konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Verdiskapningsprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • Profilkart
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Diamantanalyse
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen