Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 34 av 44 artikler om Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

I MailOnNet og andre profesjonelle epostmarkedsføring løsninger finner du sporingsfunksjoner som du kan inkludere i dine utsendelser av nyhetsbrev og epostkampanjer. I MailOnNet kan du sette på følgende sporingsfunksjoner:

 • Open rate – et bilde på 1 x 1 piksel, så lite at øye ikke kan se det, legges inn i meldingen. Hver gang en melding åpnes og bilde vises, lastes sporingsbilde ned og registreres i databasen til MailOnNet. Du får dermed vite hvor mange av dine utsendte mail som blir åpnet, men dette er bare i teorien.
 • Click throe rate – hver gang noen klikker på en av link i nyhetsbrevet/kampanjen du har sendt ut, registreres klikket i databasen til MailOnNet, slik at du kan se hvor stor klikkprosent kampanjen når og hvor mange klikk de ulike lenkene får. Dette gjør at du får målt effekten av kampanjen raskt og effektivt. I tilegg får du vite hvem som har åpnet og hvilke linker de har klikket på. Disse åpningene eller klikkene kan du så følge opp med autorespondere som sender automatiske oppfølgingsmail til dem, avhengig av hvilke lenker de har klikket på.
 • Bounce rate – hvor mange av utsendelsene dine som har feilet av en eller annen grunn.
 • Unsubsribe rate – hvor mange som har meldt seg av epostlisten din ved å klikke på avmeldingslinken i epostmeldingen din.

Disse sporingsfunksjonene aktiviserer du samtidig som du legger et nyhetsbrev/kampanje i kalenderen for utsendelse, på samme side som angivelsen av “from, reply og bounce” adressene.

Selv om disse sporingsfunksjonene er ekstremt nyttige og hjelpsomme for alle som jobber med epostmarkedføring, så anbefaler Gmail, Yahoo og Outlook at du IKKE bruker dem.

I Gmail sine retningslinjer for massedistribuert epost til Gmail står det, sitat:

“Enkelte avsendere legger inn sporingspiksler i meldingene, slik at de vet når mottakerne har åpnet dem. Vi oppfordrer avsendere til å utelate slike bilder av to grunner. For det første viser ikke Gmail bilder som standard, så sporingsbilder vil ikke gi deg en nøyaktig pekepinn på om brukere leser e-posten din. For det andre brukes sporingsbilder ofte av nettsøppelsendere, og ved å bruke dem kan du påvirke nettsøppelklassifiseringen av meldingene dine”.

Det er ikke bare Gmail som har slått av bildevisning som standard visning. Heller ingen Outlook brukere med standard innstillinger viser innebygde bilder før brukeren klikker på bilde og tillater nedlastning av det. Open rate statistikken som MailOnNet gir deg, vil derfor aldri bli korrekt. Det er derfor kanskje best å unnlate å bruke den. At anti-spam filtrene til stat og kommune, samt de fleste større konsern også har valgt å deaktvisere sporingslenker i mail eller stoppe meldingen helt, er bare andre gode grunner for hvorfor man bør tenke seg om to ganger før du bruker dem. Slår du av sporingen av “open rate” og “click throue rate” øker du leveringsprosenten betraktelig, men du mister litt av muligheten til å kontrollere hvem som åpner meldingene.

Å spore bounce rate og unsubsribe rate er helt ufarlig og skjer automatisk på profesjonelle epostmarkedsførings systemer.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Autentisering og identifisering av epost og avsenderenBruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Hvorfor e-postmarkedsføring?
 • Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet
 • Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe (CTA)?
 • Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring
 • Praktiske råd og tips for suksessfull epostmarkedsføring
 • Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper
 • Hvilke typer e-postkampanjer og nyhetsbrev finnes?
 • Hva bør et kundeorientert nyhetsbrev inneholde?
 • Hva bør et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev inneholde?
 • E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammet
 • Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring
 • Tema for nyhetsbrevet
 • Hvem skal skrive nyhetbrevene?
 • Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføring
 • Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?
 • Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?
 • E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?
 • Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?
 • På/avmeldingsskjema i nettsidene dine
 • Innholdstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Autoresponers og autopilot funksjoner i e-postmarkedsføring
 • Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi
 • Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev
 • Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet
 • Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»
 • Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk av bilder og linker
 • Hvordan utforme nyhetsbrevet?
 • Valg av epost format for nyhetsbrevene
 • Frekvens: Hvor ofte bør jeg sende ut et nyhetsbrev?
 • Tidspunkt: Hvilken dag og klokkeslett lønner det seg å sende ut epost?
 • Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen
 • Autentisering og identifisering av epost og avsenderen
 • Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)
 • Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev
 • Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?
 • Hvordan oppstår klager på spam?
 • Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne
 • Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost
 • Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce rate
 • Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet som en spammer?
 • Implementeringstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Kontroll og evaluering av e-markedsføringsprogrammet
 • Hvorfor forlater kundene deg og dine nyhetsbrev?