Kategori: Psykososialt arbeidsmiljø

medalje

Identitetskapene symboler

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 23 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for

Les mer
kultur-sub-klasser

Organisasjonskultur ( bedriftskultur )

Denne artikkelen er del 2 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Denne artikkelen er del 2 av 6 artikler i om Organisering av organisasjonen

Denne artikkelen er del 3 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 10 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 6 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

De mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan de gjør saker og ting.

Les mer
Språk og kommunikasjon

Språk

Denne artikkelen er del 10 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 6 av 27 artikler i om Barnets utvikling

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 22 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Les mer