Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 34 artikler om Finansiering


Hva er gjeld?

Gjeld er:

“DET PENGEBELØPET SOM STÅR UBETALT TIL ENHVER TID OG SOM SKYLDNEREN (DEBITOR) HAR EN RETTSLIG FORPLIKTELSE TIL Å GJØRE OPP MED ET PENGEBELØP ELLER MED NATURALIA”.

Normalt oppstår gjeld ved utlån av penger og kreditt, men gjeld kan også oppstå på annet avtalerettslig grunnlag mellom juridiske personer (privatpersoner, selskaper, kommuner, foreninger mm.). F.eks. på grunnlag av:

 • erstatningskrav
 • straffbar handling
 • offentlig beslutning med hjemmel i lov

Kreditor og debitor

Et gjeldsforhold er en tilbakebetalingavtale hvor kreditor lover å tilbakebetale en debitor penger etter en bestemt avtale. Forskjellen mellom en debitor og kreditor kan forklares slik:

 • Debitor – er lånegiveren som låner bort pengene eller som har krav på å få dem tilbakebetalt av kreditor
 • Kreditor – er låntakeren som har lånt pengene og som er ansvarlig for at beløpet blir tilbakebetalt i henhold til inngått avtale med debitor.

Sikret og usikret gjeld

Gjelden kan være sikret med pant, eller den kan være usikret. Forskjellen mellom sikret og usikret gjeld kan forklares slik:

 • Sikret gjeld – kreditor har pant i en eiendel som de kan ta og selge hvis gjelden ikke blir tilbakebetalt i henhold til avtalen debitor og kreditor mellom.
 • Usikret gjeld – kreditor har ikke pant i noen eiendeler for gjelden, noe som øker kreditors risiko betraktelig. Dette ved at de kan tape hele gjelden hvis kreditor går konkurs.

For et selskap gjelder det å ha så mye usikret gjeld som mulig, da dette gjør det enklere for dem å oppta pantelån i fremtiden ved at de har varige eiendeler som det er mulig å bruke som sikkerhet (pant) for lånet. F.eks. eiendom, bygninger og maskiner.

Ettersom en debitor har langt høyere sikkerhet for gjelden, og dermed også lavere risiko, hvis de har sikkerhet (pant) i eiendeler for lånet de gir, er det alltid vesentlig rimeligere å skaffe seg et pantelån enn et usikret lån. De fleste velger derfor å inngå sikrede lån når større lån skal gjøres. I mange tilfeller er dette også det eneste alternativer, da de fleste banker og finansieringinstitusjoner vegrer seg for å gi større usikrede  lån.

Inndrivelse av gjeld

Gjeld kan normalt inndrives ved felles gjeldsforfølgelse (konkurs) eller ved enkelt gjeldsforfølgelse av kreditor ved namsmyndighetens bistand hvis skyldner ikke frivillig betaler forfalt gjeld. Krav mot staten kan ikke tvangsfullbyrdes.

Namsmyndigheten krever i forbindelse med begjæringen om utlegg/tvangssalg at det fremlegges tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 og § 7-2; eksempelvis dom i forliksrådet, uimotsagt gjeld/krav eller forfalt pantekrav i gjenstand, og kravet må også som hovedregel være forfalt til betaling før rettslig inndriving kan skje.

Offentligrettslige krav, eksempelvis skattegjeld, trenger normalt ikke særskilt tvangsgrunnlag, men kan normalt tvangsinndrives direkte med hjemmel i lov så snart kravet er misligholdt. Eksempel på gjeld som ikke kan inndrives ved namsmyndighetenes bistand, er spillegjeld og gjeld til person med grunnlag i en straffbar handling.

To typer gjeld

Det finnes mange former for gjeld. Det store mangfoldet kan imidlertid grupperes i to hovedgrupper:

 1. Langsiktig gjeld – gjeld med en løpetid på over 1 år
 2. Kortsiktig gjeld – gjeld som har en løpetid på under 1 år

I de neste artiklene skal vi se litt nærmere på disse to gjelds typene og hva som kjennetegner dem.

Kilder:

 • Wikipedia
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << EgenkapitalLangsiktig gjeld >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Lån
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet