Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er prosjektstyring?

Prosjektstyring vil si:

“Planlegging, oppfølging og styring av prosjektet for å realisere prosjektmål innen gitte rammer”.

og omfatter (Aarset et al., 2015):

«etablering, av mål, planlegging av aktiviteter og oppfølging av gjennomføring (herunder korrektive tiltak som anses nødvendige)».


Styringsoppgaver

Styringsoppgavene kan deles inn i to grupper (Rolstadås, 2011):

  1. Planlegging
  • formulere mål
  • utarbeide fremdriftsplan
  • beordre plan

2. Oppfølging

  • registrere fremdrift og avvik
  • iverksette korrektive tiltak

Prosjektstyring vil si å legge planer for å nå spesifiserte prosjektmål og lage en strategi for hvordan vi skal nå målet, og kontrollere at prosjektet følger denne planen, at nødvendige aktiviteter og tiltak blir gjennomført til avtalt tid, omfang, kvalitet og pris, med tiltenkt resultat og gevinst. Avvik må avdekkes og korrigeres gjennom endringer i omfanget, kvaliteten, metodikken eller ressursbruken. Dette krever aktivt lederskap og kontinuerlig oppfølging av prosjektet å sikre at prosjektet når sitt prosjektmål til avtalt tid, omfang, kvalitet og pris, med ønskede resultater og gevinster.

Styringsnivåer

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss