Domene og webhotell fra OnNet.no

matvaner
Bilde: unsplash.com
I denne artikkelserien vil du lære hva som skiller personlig kommunikasjon fra masse- og markedskommunikasjon og hvilke former for personlig kommunikasjon som finnes. Oppmerksomheten rettes her mot samtaler generelt.

Hva er personlig kommunikasjon?

Personlig kommunikasjon er:

“ansikt til ansikt kommunikasjon mellom to eller flere personer som enten er en sender eller mottaker av et budskap”.

Personlig kommunikasjon er normalt basert på toveis-kommunikasjon, hvor deltakerne i kommunikasjonen har mulighet til å gi direkte tilbakemelding, spørre, presisere, forklare og så videre.

Kjennetegn ved personlig kommunikasjon

Hvis vi tar utgangspunkt i den lineære kommunikasjonsmodellen og sammenligner personlig kommunikasjon med masse- og markedskommunikasjon kan vi si at de klassiske kjennetegnene ved personlig kommunikasjon er:

  • Type: toveis kommunikasjon
  • Sender: et variabelt rollemønster, sender og mottaker bytter ofte roller. Kan være privat eller offentlig.
  • Kanal: teknologifritt, ofte ansikt til ansikt
  • Budskap: Åpent og variabelt
  • Mottaker: En person eller flere, ofte del av et sosialt nettverk
  • Tilbakemelding: Kontinuerlig

Innenfor markedskommunikasjon er personlig kommunikasjon stort sett ensbetydende med personlig salg, men også her finnes det stor variasjon. Selv om alt kan betraktes som personlig kommunikasjon er det stor forskjell mellom kommunikasjonsformene og kommunikasjonsprosessen til:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss