Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Med manipulasjon menes:

påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk

Vi har alle manipulert – og blitt manipulert. Vi lyver gjennomsnittlig en til to ganger om dagen i samtaler som varer mer enn tre til fem minutter. Manipulasjon utføres av alle og er synlig overalt i dagliglivet, uten at vi tenker over det. 

For eksempel kan restauranter slenge på noen dyre retter på listen, som vil selge lite, men kun har den funksjon at de får resten av menyen til å se billigere ut (Dooley 2010, Ariely 2009).

Men det ubevisste styrer langt mer av vår adferd enn vi likevel er klar over, hevder hjerneforskeren David Eagleman i  Incognito  (2011). ”Almost the entirety of what happens in your mental life is not under your conscious control”, hevder han. Det er dette ubevisste sjelelivet markedsførings interesserte hjerneforskerne prøver å få tilgang til.

Prinsippene som Cialdini beskriver gjennom sine 6 påvirkningprinsipper skaper en egen type automatisk, ubevisst aksept fra mennesker, en villighet til å underkaste seg uten nødvendigvis først å ha tenkt gjennom saken. Hans poeng er at denne typen ubevisst aksept er vi avhengige av å kunne bruke på grunn av høyt tempo og stor informasjonsmengde i vårt moderne liv. Vi må av og til kunne ta raske beslutninger og må da kunne helle til mer automatiske og primitive responser.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss