Domene og webhotell fra OnNet.no

laboratorieeksperiment

Hva er er laboratorieeksperiment?

Et laboratorieeksperiment er en eksperimentmetode som er mye brukt innen samfunnsvitenskapelig forskning. Metoden kalles laboratorieeksperiment fordi eksperimentet utføres i et laboratorie. Laboratorie er gjerne et rom i en bedrift, høyskole, universitet eller forskningsinstitusjon.

I et laboratorieeksperiment undersøker vi hvilken effekt en uavhengig variabel har på en avhengig variabel ved å manipulere den uavhengige variabelen i et kontrollert miljø. Vi bruker med andre ord metoden for å sjekke om det finnes en årsakssammenheng  (kausalitet) mellom to eller flere variabler i et miljø som vi kontrollerer. Metoden gir oss svar på hvilken effekt en X-variabel har på en Y-variabel.

Definisjon

Et laboratorieeksperiment er et eksperiment i et kontrollert miljø, hvor vi bruker en standardisert prosedyre for å måle hvordan endringer i den uavhengige variabelen påvirker den avhengige variabelen.

Krever en hypotese

For å kunne benytte et laboratorieeksperiment må vi ha en hypotese som vi kan teste gjennom hypoteseprøving

Eksperimentell design (Kausalt design)

Normalt benytter vi et Eksperimentell design (Kausalt design) når vi tar i bruk et laboratorieeksperiment.

Full kontroll over omgivelsene

I et laboratorieeksperiment forsøker vi å skape en kopi av virkeligheten i et kunstig miljø, hvor vi har full kontroll over alle omgivelsesfaktorene. Metodens mål er å holde testforholdene så kontrollerte som mulig for å minimere alle forstyrrende faktorer som kan forfalske resultatene. Tid, sted, omstendigheter og hvem som skal delta bestemmes av forskeren. Vi ønsker her full kontroll over omgivelsene for å sikre like testbetingelser for alle deltakerne. 

Normalt inviterer vi deltakerne i eksperimentet til å komme til et lokale for å utføre handlinger i kontrollerte former.

Standardisert prosedyre

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss