Domene og webhotell fra OnNet.no

Innenfor samfunnsvitenskapelig forskning forbindes gjerne eksperimenter med det typiske laboratorieeksperimentet, hvor forsker undersøker effekter på en avhengig variabel ved å manipulere en uavhengig variabel(er) i en kontrollert kontekst. Laboratorieeksperimentet forsøker å skape en kopi av virkeligheten, og på den måten får forsker god kontroll over omgivelsesfaktorene.

Her har vi som forsker full kontroll over omgivelsene, f.eks. kan vi invitere utvalget til å komme til et lokale for å utføre handlinger i kontrollerte former. Blir ofte benyttet i forbindelse med produktutvikling, der man er ute etter å teste produktnavn, smak, farge, konsistens, pakning, design eller utforming.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.