Lightspeed webhotell

Med portefølje menes:

en samling av verdipapirer, f.eks. aksjer, fond, skjøter, obligasjoner eller opsjoner

En aksjeportefølje er dermed:

en samling enkeltaksjer i ulike aksje- og/eller allmennaksjeselskaper

Diversifisering

Diversifisering vil si:

Å sette sammen en aksjeportefølje bestående ulike aksjer for å redusere aksjenes usystematiske risiko.

I motsetning til systematisk risiko som ikke kan diversieres bort, kan usystematisk risiko diversifiseres bort gjennom å spre investeringen på flere aksjer i ulike bransjer og markeder, uten å samtidig måtte redusere den forventede avkastningen.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg