Aksjeportefølje

Hvorfor trenger du en aksjeportefølje?

Vi trenger alle en aksjeportefølje, enten vi er en trader eller investor. Dette fordi vi ikke vet på forhånd hvilke aksjer som vil stige i tiden fremover. Vi velger derfor å ikke sette alle pengene våre i en enkeltaksje.

For å redusere risikoen for å gå på store tap eller miste børsvinnerne velger vi å sette sammen en aksjeportefølje hvor vi kjøper aksjer i flere forskjellige selskaper.

Hva er en aksjeportefølje?

Med portefølje menes:

– en samling av verdipapirer, f.eks. aksjer, råvarer, valuta, fond, skjøter, obligasjoner og opsjoner.

Portefølje

En aksjeportefølje er dermed:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.