Domene og webhotell fra OnNet.no

Et arbeidsreglement er ordens- og arbeidsreglene som gjelder for virksomheten og inngår som en del av arbeidsavtalen. Arbeidsreglementet bør legges ved som et vedlegg til stillingsbeskrivelsen og settes inn som en del av personalhåndboken hvis virksomheten har en slik håndbok.

Bestemmelsene om arbeidsreglement finnes i arbeidsmiljøloven §§ 14-16 til 14-20

Hvem er pålagt å ha et arbeidsreglement?

Alle industrielle virksomheter og handels- og kontorvirksomheter som sysselsetter flere enn 10 arbeidstakere skal i følge arbeidsmiljøloven § 14-16 ha et arbeidsreglement for alle ansatte som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling.

Med industriell virksomhet menes fabrikker, håndverksbedrifter og småindustri. Transportvirksomhet, lager, post og telekommunikasjon og så videre, faller utenfor.

Begrepet «handels- og kontorvirksomhet» omfatter ikke bare varehandel som utsalgssteder, engrosforretninger, apotek, og bokhandlere, men også banker og forsikringsselskap med mer. Reglementsplikten omfatter kontorbedrifter av enhver art, så fremt kontorvirksomheten kan skilles ut som en selvstendig organisert enhet.

Når dette er sagt bør alle virksomheter ha et arbeidsreglement som inngår som et vedlegg til arbeidsavtalen for å sikre at alle i virksomheten kjenner til hvilke arbeidsreglement som gjelder. Kjenner ikke alle til det gjeldende arbeidsreglementet kan man heller ikke forvente at alle følger det. Av den bør alle virksomheter ha et arbeidsreglement etter min mening.

Hva skal et arbeidsreglement inneholde?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.