Domene og webhotell fra OnNet.no

Tre strategiske kjerner

De fleste teoretikere innen forretningsutvikling er i dag enig i at en god forretningsplan må være styrt av markedet, eller rettere sagt markedssystemet, virksomheten er en del av. Dette fordi virksomheten ikke kan endre disse omgivelsene. De kan kun tilpasse seg til dem. Dette markedssystemet (omgivelsene) er sammen med forretningsgrunnlaget til virksomheten premissleverandørene for hvilke mål og strategiske valg virksomheten kan ta, også kalt strategisk kjerne

Disse tre strategiske rammene kan kort beskrives slik:

  1. Markedssystemet – en angivelse av virksomhetens omgivelser og alle interessenter som har har interesse av å påvirke virksomhetens videre eksistens og vekst. Disse forholdene har virksomheten ingen kontroll over, og legger premissene for alt virksomheten, konkurrentene og kundene gjør.
  2. Forretningsgrunnlaget – en angivelse av virksomhetens forretningside (bakgrunn, oppgave og visjon), omdømme, verdigrunnlag og forretningsmodell. Forhold det er ekstremt vanskelig å endre når forholdene allerede er etablert.
  3. Strategisk kjerne – en angivelse av hvilke langsiktige mål virksomheten skal nå og hvordan disse målene skal nås. Normalt uttrykt i form av et forretnings- og vekstmål og en forretningsstrategi som forteller hvordan målene skal nås. Sentralt står hvordan virksomheten kan oppnå varige konkurransefortrinn og optimalisere sin ressursbruk (tid, kunnskap/kompetanse, innsatsfaktorer og penger).

Disse tre stategiske rammene er gjensidig avhengig av hverandre og de er i konstant endring. Noe som gjør det vanskelig å skape et system hvor alle delene av systemet (virksomheten) er i likevekt.

Forretningsplanens tre rammer er også premissleverandøren til det operative systemet (organisasjonen) som skaper virksomhetens verdier og konkurransefortrinn. Rammene må derfor ses på under ett for å forstå sammenhengen mellom dem og for å kunne utnytte de mulighetene som finnes internt og eksternt i virksomheten.

Strategisk situasjonsanalyse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.