Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler om Språklige virkemidler

Klisjeer er forslitte språklige bilder, for eksempel metaforer eller sammenligninger som man hører om og om igjen.

Eksempler:

 • Han var sta som et esel.

 • Det var rødt som blod.

 • Du er ei rose.

 • Jeg er glad som ei lerke.

Når du skal bruke språklige bilder, kan du låne noen andre har benyttet før, men det kan bli bedre hvis du finner på noen selv. Kunsten er å finne sammenligninger som kan si like mye som lange forklaringer.

Klisjeer er forslitte språklige bilder, for eksempel metaforer eller sammenligninger som man hører om og om igjen. Kunsten er ofte å finne nye språklige bilder som kan si mer enn lange forklaringer.

Du leser nå artikkelserien: Språklige virkemidler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Ironi og sarkasmeMetafor >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Språklige virkemidler
 • Stereotypier
 • Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde
 • Ordvalg
 • Slang og sjargong
 • Allusjon og intertekst
 • Gjentakelse
 • Humor
 • Ironi og sarkasme
 • Klisjé
 • Metafor
 • Sammenligning
 • Kontrast
 • Personifikasjon
 • Rim
 • Allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme