Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Intern og ekstern krisekommunikasjon

Enhver krise krever to typer krisekommunikasjon:

  1. Intern krisekommunikasjon – All krisehåndtering starter med at kriseledelsen informerer de interne interessentene, altså organisasjonens eiere og ansatte.
  2. Ekstern krisekommunikasjon – Når de interne interessentene er informert er neste målgruppe de eksterne interessentene. F.eks. publikum, leverandører, kunder,  interessegrupper, media, offentlige myndigher og offentligheten forøvrig.

Begge formene for krisekommunikasjon er nødvendig for å håndtere en krise. Vi starter alltid med den interne krisekommunikasjon før vi avslutter med ekstern krisekommunikasjon. 

Intern- og ekstern krisekommunikasjon handler om å dele, behandle og utarbeide informasjon om hvordan en krise skal håndteres i samråd med interne og eksterne interessenter som er involvert i eller berørt av krisesituasjonen.

Intern krisekommunikasjon

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss