Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Som vi husker blir personlighetstrekk definert som:

“Særskilte og relativt varige egenskaper, som gjør en person forskjellig fra andre personer.

Definisjonen antyder at personlighetstrekkene som tilsammen danner vår personlighet er noenlunde varige egenskaper. Men det å tro at en person er den samme personen hele livet, er sannsynligvis en ren illusjon mener mange teoretikere og forskere.

interaktiv-personlighet

Personlighetstrekkene våre utvikler seg i tråd med vår modning, læring og livssituasjon. Stadig flere retninger innen psykologien, sosiologi og markedsføring samler seg derfor under ett felles personlighetforståelse som sier at:

Situasjons- og personfaktorer alltid medvirker i “produksjonen” av atferd.

Interaksjonistene skiller mellom tre interaksjonsformer:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss