Interaksjonistiske syn på personlighet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 7 av 9 artikler om Personlighet
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Som vi husker blir personlighetstrekk definert som:

“Særskilte og relativt varige egenskaper, som gjør en person forskjellig fra andre personer.

Definisjonen antyder at personlighetstrekkene som tilsammen danner vår personlighet er noenlunde varige egenskaper. Men det å tro at en person er den samme personen hele livet, er sannsynligvis en ren illusjon mener mange teoretikere og forskere.

interaktiv-personlighet

Personlighetstrekkene våre utvikler seg i tråd med vår modning, læring og livssituasjon. Stadig flere retninger innen psykologien, sosiologi og markedsføring samler seg derfor under ett felles personlighetforståelse som sier at:

Situasjons- og personfaktorer alltid medvirker i “produksjonen” av atferd.

Interaksjonistene skiller mellom tre interaksjonsformer:

1. Reaktiv interaksjon

Reaktiv interaksjon vil si at:

to personer i samme situasjon vil oppleve, tolke og reagere forskjellig på situasjonen.

F.eks. vil en person som oppfatter en ubehagelig handling som et uttrykk for fiendtlighet, reagere forskjellig fra en person som tolker handlingen som ett uttrykk for ufølsomhet.

2. Evokativ interaksjon

Evokativ interaksjon viser til den eviggylne sannhet som sier at:

Ethvert individ vil utløse bestemte reaksjoner hos andre.

Hvilke reaksjoner de vil utløse vil imidlertid varier fra såvel personen som situasjonen. F.eks vil en person som oppfører seg bøllete, sannsynligvis vekke mer fiendtlighet i sine omgivelser enn en person som er taktfull og oppmerksom.

3. Praktiv interaksjon

Praktiv interaksjon vil si at:

vi er villig til å oppsøke bestemte situasjoner og unngå andre. Hvilke er situasjons og personbestemt

F.eks. vil en person som ønsker å dominere andre, oppsøker konfrontasjoner, mens en som vil være anonym ikke oppsøker slike situasjoner

Kilde:

  • Sætrang & Blindheim – På talefot med forbrukeren (1991)

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Personlighet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Personlighet
  • Personlighet og typeteorier
  • Personlighet og trekkteorier
  • Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)
  • Personlighet basert på sosial læring teori
  • Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)
  • Interaksjonistiske syn på personlighet
  • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
  • De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet