Domene og webhotell fra OnNet.no

Støtte og motstand er et av de mest brukte verktøyene innen i teknisk analyse fordi de er lett å bruke. Ettersom aksjekursen historisk sett går i bølger er det heller ikke overraskende at dette er det mest effektive verktøyet for å tjene penger i markedet. Støtte og motstand går ut på å se på hvordan tilbud og etterspørsel påvirker aksjekursen, sammen med markedspsykologien. 

På en enkelt måte kan vi si at støttet og motstand er der kursbevegelsen stopper opp og vender om. I en stigende bevegelse vil motstanden stoppe kursøkningen og gi en fallende kurs. Dette oppstår ved at salgssiden blir sterkere enn kjøpssiden. Når fallet i aksjekursen når støtte vil aksjekursen stoppe å falle og vende oppover igjen, ved at kjøpsinteressen er sterk nok til å vinne over salgssiden.

stotte og motstand

Støtte og motstand er linjer som illustrerer den pågående kampen mellom kjøperne og selgere. Motstand- og støttelinjen får vi ved å trekke opp en linje mellom toppene og bunnene i den historiske grafen. Jo flere referansepunkter disse linjene har, desto større troverdighet kan vi ha til denne støtte- og motstandlinjen.

Vi kan også ha støtte- og motstandslinjer i stigende trend, så vel som i synkende trend, men metoden egner seg best når markedet beveger seg sidelengs (at den ikke er i en trendbevegelse opp eller ned).

  • Støtte er det prisnivået der kjøperne i markedet kommer på banen og hindrer ytterligere fall i aksjen. Støttenivåer indikerer prisen der flertallet av investorene tror at prisene vil bevege seg høyere. Etter hvert som prisen faller mot støtte og prisen blir billigere, blir kjøperne mer tilbøyelige til å kjøpe og selgerne blir mindre tilbøyelige til å selge.
  • Motstand er det prisnivået der selgerne i markedet dominerer og hindrer aksjen fra ytterligere oppgang. Motstandsnivåer indikerer prisen der flertallet av investorene tror at prisene vil bevege seg lavere. Etter hvert som prisen beveger seg mot motstand og prisen blir høyere, blir selgerne mer tilbøyelige til å kjøpe og kjøperne blir mindre tilbøyelige til å selge.

motstand

Signifikansen av støtte og motstand

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss