Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Viktigere enn å fokusere på inntektene er det å fokusere på samspillet mellom kostnadene og inntektene for å finne ut hvilke kostnader og inntekter som totalt sett gir virksomheten størst lønnsomhet.

Lønnsomhet er et uttrykk for hvor stort overskudd, også kalt profitt eller fortjeneste, virksomheten har, enten målt i kroner og ører eller i prosent av omsetningen.. Alle fire begrepene har dermed den samme betydningen i praksis. Begrepene brukes derfor om hverandre som et uttrykk for hvilke eierverdier virksomheten skaper.

Profitt, også kalt overskudd

Virksomhetens profitt, også kalt overskudd eller fortjeneste, er et uttrykk for virksomhetens lønnsomhet, og beregnes ved å trekke fra virksomhetens kostnader fra virksomhetens inntekter.

Virksomhetens inntekter – virksomhetens kostnader = virksomhetens profitt

Vi kan dermed beregne overskuddet (fortjenesten) slik:

  Total salgsinntekt
– Sum totale kostnader
= Overskudd

  Totalt salgsinntekter
– Direkte kostnader
= Dekningsbidrag
– Indirekte kostnader
= Overskudd
  Totale salgsinntekter
– Variable kostnader
= Dekningsbidrag
Faste kostnader
= Overskudd

Av den grunn kan vi definere overskudd som:

den delen av inntektene som er større enn kostnadene.

Profitten (overskuddet/fortjenesten) kan også beregnes per solgte enhet. Dette gjøres slik:

Salgspris – samlede enhetskostnader = profitt

Noen definerer fortjenesten som forskjellen mellom innkjøpspris og utsalgsprisen for en vare virksomheten selger. Dette regnestykket gir deg imidlertid ikke svar på hvor stor fortjenesten er, men hvor stort dekningsbidraget er. dette fordi dette regnestykket ikke tar hensyn til de indirekte (faste) kostnadene som også er knyttet til driften. Utsalgspris-innkjøpspris=dekningsbidrag, og ikke fortjeneste. For å beregne overskuddet må vi dermed sette opp følgende regnestykke:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.