Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For å kompensere for manglende endringskompetanse velger mange selskaper å leie inn konsulenter for å bistå dem i endringsprosessen.

Hva er en konsulent?

En konsulent er:

“en sakkyndig veileder”.

Som det går frem av definisjonen en konsulent en ekstern veileder (rådgiver) som selger råd og veiledning til sine klienter (andre virksomheter), basert på sin egen erfaring, kompetanse og kunnskap om noe. Tjenestene de selger er:

  • Hvordan virksomheten kan bruke deres kunnskap, kompetanse og erfaringer til å løse sine egne problemer
  • Hvordan virksomheten kan overføre konsulentenes kompetanse til klientbedriften for å gjøre klientbedriften bedre i stand til å løse sine egne problemer

Siden det er lettere å standardisere innholdet i tjenestene konsulentselskapene selger jo mer like virksomhetene de betjener er, velger de fleste konsulentselskaper å spesialisere seg på ett eller noen få virksomhetsområder for å få ned transaksjonskostnadene til et minimum. 

Flere av de store internasjonale konsulentselskapene er nettopp på grunn av dette mer kjent som en modell enn som et selskap. Modellene er analyseverktøy og metoder for å kartlegge problemer og i neste omgang løse disse. Disse standardiserte modellene har imidlertid ført med seg skepsis og kritikk til den utstrakte bruken av eksterne konsulenter. Mange vil nok dele oppfattelsen av konsulenter som en gruppe i dress som kommer til bedriften, utfører analyser ved hjelp av modeller, leverer et dokument og takker
for seg. Det svært dyre dokumentet blir til slutt arkivert av den administrerende direktøren i en skrivebordsskuff og det daglige virket fortsetter som før.


Tre konsulentmodeller

Edgar H. Schein (1988) skiller mellom tre ulike modeller for bruken av konsulenter:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss