Domene og webhotell fra OnNet.no

Det er ikke mulig å måle variabelen i en undersøkelse før du har identifisert hvilket målenivå spørsmålene (variabelen) befinner seg på. Dette fordi spørsmålets (variabelens) målenivå avgjør hvilken måleskala vi kan benytte oss av, og måleskalaen angir hvilke verdier det er mulig å måle variabelen (svarene) i.

Med måling mener vi:

Den prosessen som omfatter innsamling og systematisering av nummer eller merkelapper til objekter, personer eller begivenheter efter bestemte regler, for å angi mengde eller kvalitet på bestemte attributter

I samfunnsvitenskaplig forskning skiller vi mellom fire ulike målenivåer og -skalaer:

  • Nominal målenivå/skala
  • Ordinal målenivå/skala
  • Intervall målenivå/skala
  • Forholdstall nivå/skala

Med måleskala mener vi:

Et sett av symboler eller verdier som kan registrere ulik atferd, holdning eller preferanse hos respondenten

Nominal skala

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.