Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det er ikke mulig å måle variabelen i en undersøkelse før du har identifisert hvilket målenivå spørsmålene (variabelen) befinner seg på. Dette fordi spørsmålets (variabelens) målenivå avgjør hvilken måleskala vi kan benytte oss av, og måleskalaen angir hvilke verdier det er mulig å måle variabelen (svarene) i.

Med måling mener vi:

Den prosessen som omfatter innsamling og systematisering av nummer eller merkelapper til objekter, personer eller begivenheter efter bestemte regler, for å angi mengde eller kvalitet på bestemte attributter

I samfunnsvitenskaplig forskning skiller vi mellom fire ulike målenivåer og -skalaer:

  • Nominal målenivå/skala
  • Ordinal målenivå/skala
  • Intervall målenivå/skala
  • Forholdstall nivå/skala

Med måleskala mener vi:

Et sett av symboler eller verdier som kan registrere ulik atferd, holdning eller preferanse hos respondenten

Nominal skala

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss