Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler om Teknisk analyse

kurve3

Som et tilskudd til prisbevegelse er også volum et viktig innskudd innenfor teknisk analyse. Volum forteller om hvor mange aksjer som omsettes til enhver tid. Jo høyere volum desto mer aktivitet i aksjen. I hovedsak kan man bruke volum for å anse hvor sterk en prisbevegelse er. En prisbevegelse i retning opp eller ned med et høyt volum anses som et sterkere signal enn en lik prisbevegelse med et mye lavere volum.

Volum kan måles i antall kroner eller eventuelt i antall aksjer som blir omsatt. Ser man på volumet i en aksje kan dette være en indikator på intensiteten i handelen og dermed den psykologiske signifikansen. Med andre ord vil volum hjelpe oss til å bekrefte /avkrefte styrken til en kursbevegelse.

Et eksempel der du kan bruke volum er dersom en aksje beveger seg ut av en trend den har ligget i over lengre tid. Dersom aksjen går ut av trenden på et veldig høyt volum kan dette være et sterkt tegn på at trenden er i ferd med å snu. I samme kategori kan man se det som et svakt tegn dersom volumet blir lavere og lavere mens aksjen fortsetter å bevege seg i samme trend. Det er da naturlig å tro at aksjens trend er i ferd med å snu.

Som vi nevnte tidligere vil volum kunne styrke og svekke støtte- og motstandsnivåer. Vi kan se på volum som en vektstang som vil tippe frem og tilbake mellom kjøpepress eller salgspress i en aksje. Hvilken vei vektstangen tipper avhenger ofte av nivået aksjen befinner seg i. Tilbud og etterspørsel vil variere og dette vil selvfølgelig ha stor innvirkning på omsetningen og kursbevegelsen. Det er svært viktig å studere omsetningsvolum for å kunne si når det oppstår en trendvending og om den er stigende eller fallende.

For å finne likvide og i-likvide aksjer vil omsattvolum i en periode gi oss et tydelig signal på likviditeten. For å beregne hva som er ”normalt” for den enkelte aksje, kan man benytte seg av en gjennomsnittberegning. Dette vil fjerne mye av de unormale svingninger i volumet. I likvide aksjer er spreaden (forskjellen mellom ask og bid) mindre, og dermed vil det bli billigere å innta posisjon.

For en trader vil spread være helt avgjørende, ved at man kan komme seg inn og ut av aksjen uten å må betale for stor spread. Hvor mye man ønsker å vektlegge volum i sin analyse avhenger av den valgte strategien. Noen benytter det som en bekreftelse eller et hjelpemiddel og andre benytter seg av indikatorer der volum er avgjørende. I aksjer der likviditeten er svært lav vil grunnlaget for teknisk analyse falle bort. 

Det sies generelt å være et svakt tegn dersom kursen endrer seg mye uten store endringer i volum, derfor er denne indikatoren viktig og kan fortelle oss mye. Volum oscillatoren måler volum ved å se på en sammenheng mellom to volume moving average. Her trekker vi fra et raskt volume moving average på 9 dager fra et sakte volume moving average på 18 dager. Mange bruker også 14 og 28 dager som innstilling.

Volume oscillator-linjen går over og under en null-linje. Når tallene er positive, dvs ligger over null-linjen er dette ofte et tegn på at trenden er sterk og vil fortsette. Motsatt er det når tallene er negative, dvs går under null-linja. Da er det et tegn på at trenden er svak og snart vil få en tilbaketrekking (konsolidering/reversal).

Når en aksje får rally vil også volume oscillatoren øke, når aksjen blir overkjøpt vil volume oscillatoren snu. Om en aksje går nedover eller mer horisontalt vil også volumet trekke seg sammen.

Husk: En økende pris med nedgående volum er ofte et svakt tegn. Økende volum med synkende pris er også et signal om at aksjen vil aksellerere nedover.

Generelt:

 • Om den raske volume moving average er over den sakte volume average vil oscillatoren være positiv.
 • Om den raske volume moving average er under den sakte volume moving average vil oscillatoren være negativ.
 • Når begge volume moving average krysser hverandre vil oscillatoren være på null.

Som det meste i aksjemarkedet er ikke volumanalyse noen eksakt metode. Men i følge Grøtte (2002) er det noen generelle regler som har stor gyldighet. Disse er:

1. Volum er relativt. 4 millioner aksjer er mye for Acta Holding, men normalt for DnB NOR. For å få et visuelt inntrykk av hva som er mye og lite volum for en enkelt aksje, kan man bruke gjennomsnitt volum over de siste 50 dagene.

2. Hvis markedet faller til en ny bunnotering eller høyeste notering på svært mye volum, er dette ofte et signal på at enten bunnen eller toppen er nådd. Dette er et ”klimaks” og avslutningsrally, som indikerer at de siste aktørene inntar sine posisjoner. En stigende trend avsluttes med en kraftig stigning i kurs og volum, og etterfølges av et kraftig fall i kurs og volum. I en fallende trend vil da kursen falle kraftig og omsetningen stiger tilsvarende, for deretter å stige kraftig på lavt volum.

3. Når en stigende trend fortsetter på fallende volum, vil dette være et dårlig signal. Dette indikerer at interessen for oppgangen er avtagende og at de ”proffe” allerede har solgt seg ut. Likeledes er det ved nedgang. Dette er også en del av Dows femte grunnprinsipp, og signaliserer en mulig trendvending.

4. Hvis en aksje stiger eller synker gjennom henholdsvis støtte og motstand på stigende volum, vil dette gi signal om at aksjen skal fortsette i samme retning. Som vil si at et brudd skal skje på økende volum. I ettertid av bruddet vil stigende volum når aksjen beveger seg i bruddets retning, konstantere en ny likevekt i aksjen. Dow støtter også dette synet i det femte grunnprinsippet. I normale forhold skal bevegelse i trendretningen gi størst volum.

Investorer leter stadig etter endringer som kan fortelle dem om en kommende trendvending. Frölich og Linløkken (2001) mener at man bør legge stor vekt på forholdet mellom kurs og volum som ikke tilsvarer normalsituasjonen. Normalsituasjon i en trendbevegelse er at kurs og volum følger hverandre. Når kursen i en stigende trend stiger, så stiger også omsetningen, og når kursen faller, så faller omsetningen. I en fallende trend vil det motsatte være tilfelle. Faller kursen øker omsetningen, stiger kursen faller omsetningen. 

For å finne en kommende trendvending vil avvik fra normalsituasjonen vekke stor interesse blant investorene. Et eksempel kan være en aksje som ligger i en stigende trend. Vi observerer at kursen stiger, men volumet avtar. For å konstantere at den stigende trenden er vendt vil kursen falle på stigende volum, og stige på fallende volum. Har vi en aksje som ligger i en fallende trend og kursen faller videre, men volumet avtar vil dette indikere en trendvending. Skal denne vendingen bekreftes vil man se at kursen nå stiger på økt volum og faller på fallende volum. I figur 8 viser vi et eksempel på en mulig trendvending i en stigende trend, basert på volumanalyse

kursgraf

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140744/Bolstad_Lars.pdf
 • Grøtte, O. (2002): “Aksjekjøp og Daytrading: Metode, Psykologi, Risiko og Strategier ” Hegnar Media as, Skien
Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Formasjoner
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse
 • Dow – Teori
 • Trend
 • Diagrammer
 • Støtte og motstand
 • Kontinuitetsmønstre
 • Matematiske handelsindikatorer
 • Fibonacci-analyse og Elliott-bølgeteori
 • Formasjoner
 • Volum og volumanalyse