Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

En endringsstrategi som bygger på en top-down tilnærming

Strategi E er en endringsstrategi som bygger på en ”top – down” prosess. En rasjonell prosess, hvor det er den formelle toppledelsen, sammen med eksterne konsulenter, som identifiserer behovet for endring og utarbeider en løsning som de prøver å implementere i organisasjonen når de er fornøyd med løsningen (Jacobsen, 2006).

Strategi E har som formål å øke organisasjonens økonomiske verdi, oftest uttrykt gjennom økt avkastning til eierne. Analyser av hvilke handlingsalternativer som finnes og hvilken løsning som er den beste står her sentralt. I en Strategi E er vi normalt opptatt av resultater som er målbare i kvantitative termer som tall og prosenter.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss