Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 29 av 40 artikler om Digital markedsføring >> SEO

Lese tid (240 ord/min): 8 minutter

Hvis du ønsker en førsteside plassering i Google må du sørge for at du ikke benytter deg av såkalte “ikke-søkemotorvennlig teknologi”, da bruk av slike teknologier gjør at søkemotorene ikke klarer å lese og indeksere alt innholdet på nettsiden. 

Såkalte ikke-søkemotorvennlige teknologier er:

FRAMES

Unngå bruk av frames. Flere av “edderkoppene” til de store søkemotorene er ikke i stand til å følge linker som befinner seg i frames. Ligger oppstarssiden din i en frames, kan du risikere at “edderkoppen” ikke finner noen andre nøkkelord enn de som ligger på oppstartssiden. Dvs. i selve frame-settet. Noe som kraftig reduserer sjansene for at sidene dine skal bli eksponert av brukerne av disse søkemotorene, med mindre du registrerer hver enkelt underside manuelt i disse søkemotorene. Ønsker du å bruke frames, er det en god ide å legge en “falsk” link i HTML sidens <NO FRAMES> seksjon.

IFrame

Søkemotorene liker dårlig IFrame, så sørg for at viktig informasjon ikke er gjemt i en IFrame. Bruk bare teknologien på ikke viktig informasjon i forhold til sidens relevans vurdering.

Mouse over effekter og drop-down menyer

Søkemotorene liker dårlig drop-down menyer og mouse over effekter, så må man bruke dette blir SiteMap og innlevering av dette til søkemotorene ekstra viktig for indekseringen. Søkemotorene har imidlertid blitt flinkere til å indeksere også slikt innhold de siste årene, samtidig som utviklerne har blitt flinkere til å lage søkemotorvennlige navigasjonsmenyer.

Vårt råd er derfor å alltid sjekke siden slik søke-robotene ser den.

Bruk CSS og ikke tabeller for formateringen av siden

Tabeller, inni tabeller, inni tabeller osv. for å formatere en side, kan forvirre søkemotorene og gå utover indekseringen, samtidig som de gjør sidene unødvendig tunge. Bruk heller CSS overalt det er mulig for å formatere sidens tekst og elementer. Dette er den søkemotorvennlige måten å lage en nettside på. Sjekk din CSS fil mot en CSS validator for å avdekke eventuelle feil eller mangler i CSS filen.

Bruk av Flash

Google klarer i dag ikke å indeksere innholdet i Flash filer, men siden Adobe nå har besluttet å kutte ut denne teknologien, er bruk av Flash ikke lenger noe tema.

Bilder

Det sies at et bilde kan si mer enn tusen ord, men dette gjelder ikke for søkemotorene. Søkemotorene kan ikke lese innholdet (teksen) i bildefiler. Legg derfor alt viktig innhold inn som HTML tekst for å være sikker på at søkemotorene kan indeksere teksten.

Bruk kun bilder i .JPG, .GIF, .PNG og .BMP format. Dette er de eneste bildeformatene alle nettlserne kan vise. Ikke bruk bildeformater som krever add-ons installert for at brukerne skal kunne se bildene. Hver forsiktig med å lage bildelinker, da søkemotorene ikke alltid klarer å følge dem. Søkemotorene foretrekker tekstlinker, fremfor bildelinker.

Må du bruke bildelinker, må dere ALLTID utstyre bilde med en ALT og TITLE tag hvis bilde også inneholder en link, slik at søkemotorene får en ide om hva bildet handler om. Dvs. hvor man kommer ved å følge linken i bilde. Unngå bruk av “image-maps” med flere linker i ett og samme bilde. Flere søkemotorerer har problemer med å følge disse linkene. Må du bruke linker prøv å bruk kun en link per bilde og ikke lag linken i form av en “image-map”. Dette medfører lett at søkemotorene ikke kan følge linkene, med det resultat at mage av sidene dine ikke blir synlige i Google og de andre søkemotorene.

Hver spesielt forsiktig med bilder i din navigasjonsmeny. Google fraråder alle å utelukkede bygge opp sin navigasjonsmeny i form av klikkbare bilder. De foretrekker rene tekstlinker. Må du bruke klikkbare bilder, MÅ du samtidig utvikle en SITE-MAP som du leverer til søkemotorene for å være sikker på at de kan indeksere hele ditt nettsted.

Video og musikk

Google, Yahoo, Bing og de andre søkemotorene kan ikke indeksere innholdet i en video- eller musikk fil. Det er derfor viktig at du alltid legger ut tekst som forklarer hva videoen eller musikkfilen inneholder. Lag gjerne en tekstversjon av all essensiell informasjon i denne video eller musikk filen, så er du sikker på at søkemotorene får indeksert all denne viktige informasjonen.

Filnavn og plassering av bilder, musikk og video filer

Sørg for at alle bilde, musikk og video filer har et beskrivende filnavn. Ikke bruk automatisk genererte filnavn, med mindre du har tusenvis av bilder på nettsidene dine. Filnavnet påvirker din rangering i søkemotorene. Følg derfor de retningslinjene vi tidligere har gitt om mappe- og filstruktur. Ikke spre bildene dine rundt og kring i mange mapper. Saml alle i en mappe. Det er vanlig å samle dem i en mappe som heter /images eller /img. Bilder, musikk og video kan gjøre sidene dine svært tunge og trege. Optimaliser derfor disse filene, slik at sidene kan lastes raskt og feilfritt.

Java og VB script

Selv om Google og de andre søkemotorene har blitt flinkere til å utvikle søkeroboter som klarer å indeksere mye av innholdet i Java-script, er et fortsatt lang vei før de klarer å lese og indeksere ALT innholdet i JAVA- og VB-script. Unngå derfor å bruke slike script for å vise viktig innhold og i din navigasjonsstruktur. Benytter du JavaScript bør du lage en noscript-kode med alt tekstinnholdet i JavaScriptet.

Sørg for at du inkluderer det samme innholdet i begge elementer (du bør for eksempel ta med den samme teksten i JavaScript-koden som i noscript-koden). Hvis du inkluderer vesentlig ulikt innhold i det alternative elementet, kan Google iverksette tiltak mot nettstedet hvis de mistenker dette for å være et forsøk på JavaScript cloaking. Må du benytte slike script i din navnigasjonsmeny, må du lage en SITE-MAP i et rent HTML format i bunnen på alle dine sider, slik at søkemotorene blir i stand til å følge linkene til dine underliggende nettsider. Styr unna Java Appletts. Søkemotorene kan ikke lese Java Applets.

Dynamiske CGI, ASP, .ASPX og PHP sider

Sider som blir generert “on the fly” av skript på webserveren, f.eks. Perl/CGI og ASP, er sider de fleste søkemotor roboter har problemer med å lese. Resultatet blir da at sidene ikke blir indeksert. Dette er gjerne dynamiske sider hvor all tekstinformasjon ligger lagret i en database, f.eks. en mySQL database, og hvor innholdet blir hentet ut fra denne databasen og presentert for brukeren når de klikker på menyvalget. Har du en slik side, bør du sørge for å få implementert en teknologi som gjør disse sidene søkemotorvennlige. Sidene du nå leser er et eksempel på dette. All informasjonen ligger lagret i en mySQL database, men løsningen genererer samtidig ut tradisjonelle HTML sider som er basert på dette innholet og som søkemotorene lett kan følge.

Sørg for at du har tilsvarende teknologi innebygd i din dynamiske databaseløsning. Ren tekt som står angitt i en PHP, ASP eller ASPX side er aldri noe problem for søkemotorene. Det er ikke filformatet som er problemet, men hvordan informasjonen i disse filformatene blir presentert for søkemotorene. Bruker du WordPress, Joomla!, Drupal eller et annet anerkjent verktøy for å lage nettsider trenger du ikke å tenke på dette, men bruker du “hjemmelagde løsninger og database spørringer” bør dette være noe du tenker på og sjekker gjennom å se siden slik søke-robotene ser dem.

Silverlight, Ajax og andre rich media formater

Google har fortsatt store problemer med å lese innholdet til alle rich media formater, f.eks. Ajax og Silverlight. Google kan lese noen rich media filer og avdekke teksten og linkene i dem, men strukturen og sammenhengen mellom de ulike elementene klarer de ikke å avdekke og indeksere. Dessuten inneholder slike formater også ofte tekst i form av grafikk, og siden Google ikke kan lese innholdet i grafikk kan du gå glipp av indeksering av mange viktige nøkkelord, tekst, linker og annet innhold. Styr derfor unna disse teknologiene på alt viktig innhold, så du er sikker på at søkemotorene kan indeksere alt på siden din og følge alle dine linker.

Session ID og cookies

Sørg for at søkemotor robotene kan lese og indeksere alle dine sider uten en session ID, cookie eller andre elementer som er ment å fange opp hvem brukern er og hvor på nettstedet de for øyeblikket er. Selv om disse teknikkene er godt egnet for å registrere brukernes atferdsmønster, jobber søkemotor robotene på en annen måte. Ofte blir resultatet av slike nettsteder at søkemotor roboten ikke klarer å registrere alle sidene og følge alle linkene. Et vanlig problem er at de ikke klarer å avdekke alle de ulike linkene som til syvende og sist peker til samme nettside. Dette fører til dublikate sider og er noe man bør strebe etter å unngå.

Skjemaer

Hvordan håndterer søkemotorene forms, eller på norsk: “skjemaer” når de skal indeksere dem?
Et skjema (forms) kan bestå av følgende HTML elementer (tagger):

 • <button>
 • <fieldset>
 • <form>
 • <input />
 • <label>
 • <legend>
 • <optgroup>
 • <option>
 • <select>
 • <textarea>

La meg ta et eksempel for å vise hvilken informasjon søkemotorene indekserer i et skjema (form). Et typisk skjema ser nogenlunde slik ut:

1. <button>Tekst på knappen</button> – “Tekst på knappen” vil bli indeksert av søkemotorene

2. <fieldset>….</fieldset> – tag er brukt til å logisk gruppere sammen elementer i et skjema og inneholder ingen tegn.

3. <form action=”form_action.asp” method=”get”> – ingenting indekseres av søkemotorene. Du kan bruke title taggen til å gi tilleggsinformasjon til brukeren om skjemaet

4.<input type=”text” name=”lname” value=”initial value of the input field”/> – Ingenting indekseres av søkemotorene.

5. <label for=”male”>Macho</label> – “Macho” vil bli indeksert i søkemotorene, og du kan gi tilleggsinformasjon gjennom title taggen

6. <legend>Personalia:</legend> – “Personalia” vil bli indeksert i søkemotorene, og taggen brukes til å definere avsnitt og uthevelser innenfor fieldset elementet.

7. <optgroup label=”Swedish Cars”> – ingenting indekseres av søkemotorene. Du kan gi tilleggsinformasjon gjennom bruk av title taggen.

8. &lt;option value=”volvo”>Volvo XC90</option> – “Volvo XC90″ vil bli indeksert, men ikke “volvo”; <option> taggen har støtte for title tag til user agents

9. <select> … </select>- ingenting indekseres av søkemotorene her, men du kan bruke title taggen til å gi tilleggsinformasjon som blir indeksert.

10. <textarea><textarea rows=”2? cols=”20?>your text goes here</textarea> – “your text goes here” blir indeksert. Du kan lese mer her: Form Tags and SEO

Ads (annonser)

ads Annonser kan ødelegge din rangering hvis du overdriver bruken. Dette fordi Google indekserer all tekst på en side, inkludert all tekst i alle annonser. Består denne teksten av ord og uttrykk som ikke har noe å gjøre med sidens nøkkelord ødelegger du sidens keyword density med disse annonsene. Så enkelt er det.

Hvor kan jeg plassere ads (annonser) på min side?

Google vektlegger teksten i begynnelsen (toppen) av siden høyere enn teksten i bunnen. Det viktigste skal alltid stå først i følge Google. Plasserer du dine annonser i toppen av siden, slik mange gjør, forteller du med dette at teksten i disse annonsene er det viktigste innholdet på siden – noe det selvfølgelig ikke er. Ikke plasser dine annonser i toppen av din side. Jo lengre ned i siden, jo bedre er det i SEO sammenheng.

Hvor mange ads (annonser) kan jeg benytte?

Google AdSense ønsker at du skal bruke 3 annonser og 3 linkannonser på hver side. Benytter du flere kan dette skal din rangering.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Slik øker du hastigheten til dine hjemmesiderSkjult tekst og koblinger i nettsiden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SERP : Hva vektlegger Google i sin rangering?
 • Før du starter SEO arbeidet (prosessen)
 • Slik får du ditt nettsted indeksert i Google
 • Valg av søkeord til dine sider
 • Landingsside
 • Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
 • SEO mål og aviksanalyser
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene jevnlig for å øke sidens ferskhet / nyhetsverdi
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.