Domene og webhotell fra OnNet.no

Momentum
Photo by QuinceCreative

Et entydig forskningsmateriale fra USA, Europa og Norge de siste 30 årene viser at momentum aksjer gir signifikant større avkastning enn andre aksjer når vi ser på kursutviklingen 3-12 måneder frem i tid. Denne avkastningen ser heller ikke ut til å skyldes tilfeldigheter i følge forskerne.

Betyr dette at vi bør satse på momentum aksjer og glemme alle de andre? Svaret er selvfølgelig ikke et entydig ja eller nei, men det er mye som tyder på at du bør følge ekstra nøye med på momentum aksjene for å sikre deg en høyere avkastning enn indeksen. 

Hva er momentum?

Momentum er et latinsk ord og betyr bevegelse, og brukes i betydningen kraft gange masse.

Momentum = Kraft x Masse

Momentum forteller hvor fort en aksje akselererer i enten pris, volum eller begge deler. En momentum trader er altså en person som handler når han ser aksjen akselererer/eksploderer i enten pris eller volum.

I aksjemarkedet benytter vi momentum til å beskrive kraften og ensartetheten i en kursbevegelse. Stiger eller synker en aksjekurs uten korreksjoner tilbake vil det gi høy momentum i en aksje.

Hvordan beregne momentum?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.