Lightspeed webhotell

Når det eksterne markedsapperatet skal organiseres, er det vanlig å ta utgangspunkt i tre grunnmodeller for organiseringen:

Grunnmodeller

  • Geografisk orientert organisasjon
  • Produktorientert organisasjon
  • Kundeorientert organisasjon

Årsaken til at vi kaller dem grunnmodeller, er fordi vi ofte finner kombinasjoner av to flere modeller – alt avhengig av forhold som:

  • Markedets størrelse og geografisk spredning.
  • Bedriftens størrelse.
  • Sortimentets størrelse og produktets særpreg.
  • Kundegruppens sammensetning.
  • Orienteringsretning og konkurransesituasjon.

Geografisk orientert organisasjon

I en geografisk orientert organisasjon har hver enkelt selger totalansvar for sitt distrikt, dvs. at vedkommende er ansvarlig for samtlige av selskapets produkter overfor samtlige kundegrupper i distriktet. Selgeren er hverken produkt- eller kundegruppespesialisert – med mindre selskapet har et svært begrenset eller ensartet produkt- og kundespekter.

For mindre bedrifter og nyetablerte vil nettopp dette være tilfelle. Det bør derfor ikke overraske noen at dette er det mest benyttede systemet i Norge.

Systemet er oversiktlig og enkelt å styre og kontrollere, så lenge produkter og kunder er ensartede. Hovedproblemet består ofte i å fastsette hensiktsmessige distrikter som fra selgernes side blir betraktet som “rettferdige” ut fra geografiske avstander, kommunikasjonsforhold, kundetetthet og salgspotensiale.

Produktorientert organisasjon

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg