Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 21 av 48 artikler om Service og serviceledelse

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Hva er serviceplanlegging ?

Service planlegging vil si å lage langsiktige (strategiske) og kortsiktige (operative) serviceplaner for hvordan servicekonseptet og serviceleveransesystemet skal legges opp for å oppnå ønsket servicekvalitet som skaper ønsket kundetilfredshet og kundelojalitet til lavest mulig kostnad.

Serviceplanlegging er ikke noe bare topp- og mellomledere holder på med, men noe alle som er involvert i serviceleveransesystemet bør være engasjert i for å kunne holde serviceløfte og høyest mulig kundetilfredshet. 

Serviceplanens innhold

En serviceplan bør inneholde:

 • Målgruppe (Hvem er kundene vi ønsker å nå med servicen ?)
 • Servicemål (Hva er formålet/hva ønsker vi å oppnå med servicen ?)
 • Servicestrategi (Hvordan skal vi nå målet ?)
 • Servicekonsept (Hva skal servicen omfatte, hvilke tiltak skal settes inn, til hvem og når osv. ?)
 • Serviceløfte (Hvilken service har vi lovet våre kunder? Angir hvilke forventninger vi må innfri i sannhetens øyeblikk)
 • Servicekvalitet (Hvilken kvalitet skal servicen holde og hva legges i begrepet god service ?)
 • Serviceleveransesystem (Systemet som skal levere den lovede servicen i serviceløfte og satt i kravet til servicekvalitet)
 • Rekruttering og opplæring (Hvordan skal virksomheten rekruttere og lære opp servicemedarbeiderne de trenger i serviceleveransesystemet for å holde serviceløfte og servicekvalitet kravet)
 • Medarbeidertilfredshet (Hvordan skal virksomheten motivere sine medarbeidere og legge forholdene til rette for dem for at de skal trives best mulig på jobben. Dette er viktig, da det er menneskene i serviceleveransesystemet som skaper den opplevde servicen. Trives dem ikke vil dette smitte over på kundene)
 • Servicekontroll (Hvordan skal vi kontrollere servicen og sørge for at de overordnede målene blir nådd ?)
 • Belønningssystem (Hvordan skal virksomheten belønne ønsket serviceatferd hos enkeltindivider og grupper?)
 • Handlingsplan (Operative beskrivelser til de som skal stå for servicen, samt budsjetter/tidsplaner)

Vi skal i de påfølgende artiklene ta for oss disse begrepene som service planleggingen omfatter og hvilke krav som stilles til hvert enkelt begrep.

Du leser nå artikkelserien: Service og serviceledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ServicefeilMålgruppe >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Service / tjeneste
 • Tre typer service
 • Service – et tillegg til produktleveransen
 • Sannhetens øyeblikk
 • God kundeservice
 • Servicemarkedsføring
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Serviceledelse
 • Serviceledelsessystem
 • Omdømme og merkevarens betydning for serviceopplevelsen
 • Organisasjonskulturen sin betydning for serviceopplevelsen
 • Servicemedarbeideren
 • The Service Profit Chain Model
 • Servicekonseptet i serviceledelsesystemet
 • Serviceleveransesystemet
 • Bedriften som et teater
 • Servicefeil
 • Service planlegging
 • Målgruppe
 • Servicemål
 • Servicestrategi
 • Servicepyramiden (serviceløfte)
 • Servicekvalitet
 • Servicekonsept
 • Pine og Gilmores fire opplevelsesfelter
 • Empatikart
 • Customer Journey Maps (kundereisekart)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • SERVQUAL ( Service Quality Model)
 • Kundeverdianalyse
 • Kundeverdi
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Tjenestedesign / Service Design
 • Design Thinking (Designtenking)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Morville – modellen (påvirkningforhold i brukeropplevelse)
 • Service Blueprint – Tjenestekart for tjenesteutvikling
 • Elementer i Service Blueprint
 • Service Blueprint : – Lag en blåkopi for en tjeneste
 • Servicescape – bedriftens fysiske omgivelser
 • Kundetilfredshet
 • Ventetid og kundetilfredshet
 • Ansattes innsats og kundetilfredshet
 • Kundelojalitet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.